PONUKA ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV v šk. r. 2022/2023

POZOR – UPOZORNENIE !!!
Na nahlásenie vybraného krúžku, máte skrátený termín. Od 31.8. 2022 do 20.9.2022. V niektorých záujmových útvaroch je obmedzený počet prijímaných detí z kapacitných dôvodnou. Preto v prípade záujmu o naše krúžky odporúčame prihlásiť sa čím skôr. Tešíme sa na vás osobne v CVČ. 
Facebook
Pinterest
Twitter
WhatsApp
VK
Telegram
Email