Zmluvy 2017

Číslo zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana IČO Zverejnená dňa
         
201701 el.energia na rok 2017 SSE a.s. 36403008 10.1.2017
201702 zabezpečenie olympiád 2017 OÚ odbor školstva 151866 9.2.2017
201703 zmluva o poskytnutí dotácie Min. vnútra SR 151866 19.4.2017
201704 Dodatok k zmluve – pevná linka
 Slovak Telekom, a.s.  35763469  9.5.2017
201705 Zmluva o dodávke elektriny SSE 36403008 8.12.2017
201706 Zmluva o dodávke plynu SPP 35815256 11.12.2017
201707 Zmluva o bežnom účte Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653 20.12.2017