Faktúry 2012

Číslo Predmet faktúry Suma v € Dátum prijatia
faktúry Dodávateľ
IČO
2012/1 telefon
Slovak Telekom
35763469 40,25 10.1.2012
2012/2 poistka
Komunálna poisťovňa
31595545 67,72 5.1.2012
2012/3 poplatok rozhlas
RTVS s.r.o.
36857432 55,77 9.1.2012
2012/4 servisné služby
Datalan
35810734 15,94 12.1.2012
2012/5 mobil
Slovak Telekom
35763469 31,55 18.1.2012
2012/6 podpora 1.Q/2012
Softip
36785512 32,57 20.1.2012
2012/7 servisné práce
Ján Budinský
14209314 61,62 23.1.2012
2012/8 servisné služby
Datalan
35810734 15,94 31.1.2012
2012/9 obedy
Školská jedáleň MŠ
37833910 22,2 1.2.2012
2012/10 obedy
Školská jedáleň MŠ
37833910 74 1.2.2012
2012/11 obedy
Školská jedáleň MŠ
37833910 27,38 1.2.2012
2012/12 seminár
Softip
36785512 55 2.2.2012
2012/13 telefon
Slovak Telekom
35763469 43,5 3.2.2012
2012/14 vodne a stočne
Veolia
36644030 21,52 13.2.2012
2012/15 mobil
Slovak Telekom
35763469 49,14 15.2.2012
2012/16 elektromontážne práce
Opálka Slavomír
37147625 13 2.3.2012
2012/17 servisné práce
Miloš Kuruc
40925838 80 5.3.2012
2012/18 telefon
Slovak telekom
35763469 42,74 7.3.2012
2012/19 doprava detí
Štrba
30176018 140 8.3.2012
2012/20 obedy
Školská jedáleň MŠ
37833910 34,04 8.3.2012
2012/21 obedy
Školská jedáleň MŠ
37833910 27,6 8.3.2012
2012/22 obedy
Školská jedáleň MŠ
37833910 92 8.3.2012
2012/23 servisné služby
Datalan
35810734 15,94 8.3.2012
2012/24 členský poplatok
Asociácia centier
37817060 60 8.3.2012
2012/25 telefon
Slovak telekom
35763469 29,75 15.3.2012
2012/26 CD novobanček
Kniha do ucha
45418586 11,27 2.4.2012
2012/27 obedy
Školská jedáleň MŠ
37833910 24 2.4.2012
2012/28 podpora programu
Datalan
35810734 15,94 2.4.2012
2012/29 obedy
Školská jedáleň MŠ
37833910 80 2.4.2012
2012/30 obedy
Školská jedáleň MŠ
37833910 29,6 2.4.2012
2012/31 telefon
Slovak telekom
35763469 24,95 11.4.2012
2012/32 mobil
Slovak telekom
35763469 53,05 16.4.2012
2012/33 letný tábor
RBV s.r.o.
36786225 1000 15.4.2012
2012/34 oprava diaľkové
Ján Budinský
14209314 34,64 19.4.2012
2012/35 prepchatie WC
Binda s.r.o.
44285574 276 24.4.2012
2012/36 podpora programu
Softip
36785512 32,57 20.4.2012
2012/37 občerstvenie – Dodekova
Lachký Ivan
34773452 25 23.4.2012
2012/38 komunálny odpad
Mestký úrad
320897 140,14 25.4.2012
2012/39 Toner
Escomp – Obrcian
40537145 67 2.5.2012
2012/40 obedy
Školská jedáleň
37833910 23,1 3.5.2012
2012/41 obedy
Školská jedáleň
37833910 77 3.5.2012
2012/42 obedy
Školská jedáleň
37833910 28,49 3.5.2012
2012/43 pevná linka
Slovak Telekom
35763469 27,12 7.5.2012
2012/44 oprava práčky
Elektronix s.r.o.
45409129 37,99 9.5.2012
2012/45 tenisové loptičky
Toro Sport s.r.o.
35888521 98,38 10.5.2012
2012/46 servisné služby
Datalan
35810734 15,94 11.5.2012
2012/47 látka na sukne
Gokul s.r.o.
36034746 24 11.5.2012
2012/48 doplatok elektriky
SSE
36403008 567,45 11.5.2012
2012/49 látka na sukne
Gokul s.r.o.
36034746 7,2 14.5.2012
2012/50 tyl na sukne
Jozef Rožár
45258848 26,29 15.5.2012
2012/51 šmolko čiapka
Eva Černá
43580734 33,2 16.5.2012
2012/52 mobil
Slovak Telekom
35763469 34,34 18.5.2012
2012/53 oprava kanalizácie
Binda s.r.o.
44285574 580,37 23.5.2012
2012/54 vodne a stočne
Veolia
36644030 44,96 1.6.2012
2012/55 projektová dokumentácia
Dérerová Dana Ing.
37949004 930 4.6.2012
2012/56 obedy
Školská jedáleň MŠ
37833910 93 4.6.2012
2012/57 obedy
Školská jedáleň MŠ
37833910 27,9 4.6.2012
2012/58 obedy
Školská jedáleň MŠ
37833910 34,41 4.6.2012
2012/59 pevná linka
Slovak Telekom
35763469 23,28 6.6.2012
2012/60 servisné lsužby
Datalan
35810734 15,94 8.6.2012
2012/61 mobil
Slovak Telekom
35763469 31,19 18.6.2012
2012/72 oprava skríň
Interiér-Exteriér s.r.o.
36648825 175 7.8.2012
2012/73 pevná linka
Slovak Telekom
35763469 31,2 7.8.2012
2012/74 doprava LT centráčik
Štrba dopravca
30176018 111,6 10.8.2012
2012/75 doprava LT centráčik
Štrba dopravca
30176018 78 10.8.2012
2012/76 doprava Štúrovo
Štrba dopravca
30176018 162 10.8.2012
2012/77 servisné služby
Datalan a.s.
35810734 15,94 13.8.2012
2012/78 tiredne knihy
Ševt a.s.
31331131 38,2 14.8.2012
2012/79 doprava Duchonka
Svajlen Jaroslav
33144826 246 15.8.2012
2012/80 mobil
Slovak Telekom 
35763469 33,58 15.8.2012
2012/81 ubytovanie + strava
RBV s.r.o.
36786225 3830 16.8.2012
2012/82 vodné stočne
Veolia 
36644030 15,88 27.8.2012
2012/83 doprava duchonka
Ladislav Vozár
37833901 300 3.9.2012
2012/84 obedy 8/2012
Školská jedáleň
37833910 5,55 3.9.2012
2012/85 obedy 8/2012
Školská jedáleň
37833910 4,5 3.9.2012
2012/86 obedy 8/2012
Školská jedáleň
37833910 15 3.9.2012
2012/87 obedy PT osada
Lachký Ivan
34773452 75,9 3.9.2012
2012/88 pevná linka
Slovak Telekom 
35763469 25,27 7.9.2012
2012/89 servisné služby
Datalan
35810734 15,94 11.9.2012
2012/90 obedy 7-8/2012
Lachký Ivan
34773452 68,47 13.9.2012
2012/91 mobil
Slovak telekom
35763469 31,39 15.9.2012
2012/92 oprava vodo.a odpad.
Binda s.r.o.  
  44285574 366,91 20.9.2012
2012/93 servisné služby
Datalan a.s.
35810734 15,94 3.10.2012
2012/94 pevná linka
Slovak Telekom
35763469 23,08 3.10.2012
2012/95 skriňa + PC stôl
Ľuboš Barbora
34773991 423 3.10.2012
2012/96 protipožiarna bezpečnosť
Milan Janček
33325251 144 8.10.2012
2012/97 obedy 9/2012
Školská jedáleň
37833910 19,98 8.10.2012
2012/98 obedy 9/2012
Školská jedáleň
37833910 54 8.10.2012
2012/99 obedy 9/2012
Školská jedáleň
37833910 16,2 8.10.2012
2012/100 diaľkový ovládač
EZS – servis
14209314 22,39 18.10.2012
2012/101 mobil
Slovak Telekom
35763469 31,09 20.10.2012
2012/102 podpora programu
Softip 
36785512 32,57 25.10.2012
2012/103 BOZP PO
Garancia Peter Bakoš
12607835 24 5.11.2012
2012/104 servisné služby
Datalan a.s.
35810734 15,94 5.11.2012
2012/105 obedy 10/2012
Školská jedáleň
37833910 21,9 5.11.2012
2012/106 obedy
Školská jedáleň
37833910 73 5.11.2012
2012/107 obedy
Školská jedáleň
37833910 27,01 5.11.2012
2012/108 doprava
Štrba dopravca
30176018 126 9.11.2012
2012/109 Bojler
Oliver Volf
41413474 280,7 16.11.2012
2012/110 Slovak Telekom
35763469  
mobil 29,75 19.11.2012
2012/111 Slovak Telekom
35763469
pevná linka 29,72 19.11.2012
2012/112 vykurovací systém
PLYNMONT – Servis
34771964 15890 21.11.2012
2012/113 plynová prípojka
TERS systém s..ro.
31566537 4102,62 23.11.2012
2012/114 výmena merača
SSE a.s.  
36403008 42,85 23.11.2012
2012/115 platba za plyn
SPP a.s.
35815256 611 23.11.2012
2012/116 stierkovanie a maľovanie
DŽESNI s.r.o.
46325972 826,62 24.11.2012
2012/117 spotreba vody
Veolia
36644030 62,16 28.11.2012
2012/118 papierové sáčky
WERCO SK s.r.o.
35874422 19,95 28.11.2012
2012/119 oprava PSN
EZS Servis
14209314 32,28 3.12.2012
2012/120 obedy
Školská jedáleň
37833910 17,7 4.12.2012
2012/121 obedy
Školská jedáleň
37833910 21,83 4.12.2012
2012/122 obedy
Školská jedáleň
37833910 59 4.12.2012
2012/123 BOZP PO
Peter Bakoš
12607835 24 4.12.2012
2012/124 obedy
Ivan Lahký
34773452 40,08 4.12.2012
2012/125 pevná linka
Slovak Telekom
35763469 34,72 4.12.2012
2012/126 platba za plyn
SPP a.s.
35815256 611 4.12.2012
2012/127 BOZP PO
Peter Bakoš
12607835 24 10.12.2012
2012/128 oprava elektrozariadenia
Budinský Ľubomír
34772065 336,5 10.12.2012
2012/129 servisné služby
Datalan a.s.
35810734 15,94 10.12.2012
2012/130 obedy
Školská jedáleň
37833910 39 17.12.2012
2012/131 obedy
Školská jedáleň
37833910 11,7 17.12.2012
2012/132 obedy
Školská jedáleň
37833910 14,43 17.12.2012
2012/133 repero systém
Elektronix
45409129 527,00 19.12.2012
2012/134 vianočný tovar SF
Remeslo
14210207 210,00 28.12.2012
2012/135 mobil
Slovak Telekom
35763469 55,42 28.12.2012