60.výročie CVČ

60. rokov Centra voľného času oslávili ako sa patrí

             História CVČ je bohatá a vznikla v školskom roku 1958 /1959. Prechádzala etapou budovania štátu, obdobím socializmu, následne nežnou revolúciou až po dnešok. Názov inštitúcie sa menil vždy s aktuálnym nastoleným politickým režimom. Dom pionierov, Dom detí a mládeže, až po dnešné Centrum voľného času v Novej Bani. CVČ patrilo všetkým tým, ktorí mali záujem tráviť svoj voľný čas produktívne a aktívne. Centrum je inštitúcia , ktorá sa stará a rozvíja talenty. Umenie, šport, techniku a prírodu vnáša do každodenného života. Svojou činnosťou, či už záujmovou, príležitostnou, alebo prázdninovou, sa natrvalo vpísalo do dejín nášho mesta.     

                V tento pre nás slávnostný deň sme boli prijatí pánom primátorom mesta Nová Baňa Branislavom Jaďuďom v obradnej miestnosti. Súčasným a minulým kolegom bolo poďakované za ich tvorivú prácu s prianím do ďalších úspešných rokov a spoločne sme sa zapísali do kroniky mesta Nová Baňa.                                                                             

                Moderné, plné šikovných a talentovaných detí, dobrých nápadov, humoru a detskej radosti. Také je Centrum voľného času v Novej Bani a v tomto duchu sa niesli oslavy 60. výročia jeho založenia. Táto oslava, bola hlavne o deťoch, s deťmi a samozrejme pre deti. Do areálu CVČ zavítal cirkus Centrum, so svojou 60. ročnou tradíciou. Úvodné antré otvorili všetci účinkujúci spoločným nástupom. Hostí privítala šéfka cirkusu Tatiana Polcová a moderátorsky ho zastrešil profesionál Dušan Musil. V manéži sa postupne predstavili cirkusové čísla. Prvé sa nám predstavili Novobanské mažoretky. Veľký úspech mali talentované myšky z tanečnej prípravky Lienky, TS Zuzana predviedol umenie šašov a harlekýnov. Na vysunutej hrazde svoj talent predviedol TS Lentilky a step nám zatancovali najstaršie dievčatá z TS Zuzana. K spestreniu cirkusového programu nesmeli chýbať artisti z atletiky a cirkusová svadba v podaní DFS Novobanček. Celý scenár bol spestrený rozhovormi Boženy Klimkovej ako pedagóga s najviac odpracovanými rokmi a jej žiaka Branislava Jaďuďa. Ďalej sa o svoje zážitky podelili bývalé členky CVČ Karin Tužinská a Kristína Lachká, ktoré svoju umeleckú dráhu začali v našom cirkuse. Spoznali sme rekordérky v dĺžke návštevnosti nášho centra. Sú to Kristína Tužinská (14 rokov), Edita Červenková (15 rokov) a Sabína Magátová (16 rokov).  Záverečné defilé si na javisku vychutnali všetky účinkujúce deti. Im, ale aj svojim spolupracovníkom (Tatiane Lachkej, Jurajovi Kološtovi, Helenke Lacovej, Anke Kopernickej), priateľom a rodičom, s ktorými sme túto záverečnú akciu pripravili, sa chcem zo srdca poďakovať.

                     V každom dobrom cirkuse nesmie chýbať smiech, zábava, občerstvenie a hostia. Toto všetko sa nám podarilo sústrediť v areáli CVČ a nakoľko nám prialo aj počasie, hodnotíme túto akciu veľkou jednotkou. Ďakujeme za Vaše povzbudivé slová a množstvo poďakovaní. Za krásne vystúpenie sme našim malým cirkusantom pripravili program Sranda Banda, občerstvenie v podobe hot dogu, cukrovú vatu, vineu, pukance a na pamiatku si každý cirkusant odniesol domov tričko.

                       Cirkusanti -„Centráci“ ďakujú: za fantastické dve torty, ktoré nám upiekla Ľubica Horniaková, mestu Nová Baňa, Technickým službám Nová Baňa, oddeleniu kultúry, Jánovi Ďurovskému, Ľubici Hanákovej, Lenke Šubovej, Alžbetke Geišbergovej, Miriam Brieškovej, SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani, SC Zamkon,  Strojbal, Petrovi Zimanovi, firme AutoPaťo, Katke Budinskej, Ivanovi Lachkému, Petrovi Valachovičovi, Matiasovi Číkovi, Andrei Pohronskej, Miriam Kašubovej, Stanislave Mlynárikovej, Helene Lenčovej, Katke Volentierovej, Zuzke Muchovej, Ivke Čunderlíkovej.

PaedDr. Tatiana Polcová,
riaditeľka CVČ