Odberateľské faktúry 2018

Číslo Predmet faktúry Suma Dátum vystavenia
faktúry Odberateľ
   
  IČO/r.č.
   
  prenájom sály    
1318800001 Solčanová Monika    
   7362198360 90,00 13.2.2018
   prenájom sály    
1317800002 Raffajová Simona    
   9054048608 27,00 13.2.2018
   prenájom sály    
 1316800003  ŠÚRY LÁM    
   3020039825  90,00 16.2.2018
   prenájom sály    
 1315800004  Zámočníková Martina – JUMA    
   44712987  63,00 23.2.2018
   prenájom sály    
1314800005 ŠÚRY LÁM    
  3020039825 90,00 9.3.2018
   prenájom sály    
 1313800006  Zámočníková Martina – JUMA    
   44712987  49,00 16.3.2018
   prenájom sály    
1312800007 OBUTY Richard Tupý    
  34580107 90,00 6.4.2018
  prenájom sály    
1311800008 ŠÚRY LÁM    
  3020039825 70,00 13.4.2018
  prenájom sály    
1310800009 Zámočníková Martina – JUMA    
   44712987 49,00 20.4.2018
  prenájom sály    
1312800010 ŠÚRY LÁM    
  3020039825 70,00 11.5.2018
  vyúčtovanie olympiád    
1311800011 Ministerstvo vnútra SR    
  00151866 349,48 17.5.2018
  prenájom sály    
1310800012 OBUTY Richard Tupý    
  34580107 70,00 18.5.2018
  letný tábor    
1319800013 VÚEZ, a.s.    
  36522457 80,00 6.6.2018
  prenájom miestnosti    
1318800014 Zámočníková Martina  – JUMA    
   44712987 56,00 15.6.2018
  prenájom miestnosti    
1317800015 ŠÚRY LÁM    
  3020039825 70,00 22.6.2018
  prenájom miestnosti    
1316800016 ŠÚRY LÁM    
  3020039825 70,00 6.7.2018
  prenájom miestnosti    
1315800017 Zámočníková Martina  – JUMA    
  44712987 56,00 13.7.2018
  prenájom miestnosti    
1314800018 KNG service s.r.o.    
  50955390 56,00 16.7.2018
  prenájom miestnosti    
1313800019 ŠÚRY LÁM    
  3020039825 70,00 20.7.2018
  prenájom miestnosti    
1315800020 ŠÚRY LÁM    
  3020039825 70,00 3.8.2018
  prenájom miestnosti    
1314800021 Zámočníková Martina  – JUMA    
  44712987 56,00 17.8.2018
  prenájom miestnosti    
1313800022 ŠÚRY LÁM    
  3020039825 70,00 7.9.2018
  prenájom miestnosti    
1312800023 KNG service s,r,o,    
  50955390 56,00 21.9.2018
  prenájom miestnosti    
1311800024 OBUTY Richard Tupý    
  34580107 70,00 21.9.2018
  prenájom miestnosti    
1310800025 Hanták Ivan    
  51022672 54,00 5.10.2018
  prenájom miestnosti    
1319800026 MŠ-SK, s.r.o.    
  46848771 72,00 12.10.2018
  prenájom miestnosti    
1318800027 Zámočníková Martina – JUMA    
  44712987 72,00 26.10.2018
  prenájom miestnosti    
1317800028 Richard Tupý OBUTY    
  34580107 90,00 16.11.2018
  prenájom miestnosti    
1316800029 Zámočníková Martina – JUMA    
  44712987 72,00 23.11.2018
  prenájom miestnosti    
1318800030 MŠ-SK, s.r.o.    
  46848771 72,00 24.11.2018
  prenájom miestnosti    
1317800031 Zámočníková Martina – JUMA    
  44712987 72,00 21.12.2018