Úvod » Kontakt

Kontakt

 

Adresa: Centrum voľného času
Bernolákova 30
968 01 Nová Baňa
Telefón: 045 68 56 365
Fax: 045 68 56 365
E-mail:  tatiana.polcova@gmail.com
Web: www.cvcnovabana.sk
PaedDr. Tatiana Polcová – Oblasť kultúry a umenia
riaditeľka CVČ
tatiana.polcova@gmail.com, 0911 93 20 90 – CVČ mobil
Mgr. Juraj Kološta – Oblasť telovýchovy a techniky
0918060616
Tatiana Lachká – Oblasť spoločenskovedná a prírodovedná
0907 858 255
 Ing. Anna Kopernická – Ekonómka a personalistka
 zuzana.doubravova@zoznam.sk
 Helena Lacová  – upratovačka