Kontakt

 

Adresa: Centrum voľného času
Bernolákova 30
968 01 Nová Baňa
Telefón: 045 68 56 365
   
E-mail:  tatiana.polcova@gmail.com
Web: www.cvcnovabana.sk

 

PaedDr. Tatiana Polcová – Oblasť kultúry a umenia
riaditeľka CVČ
riaditelkacvcnb@gmail.com, 0911 93 20 90 – CVČ mobil
Mgr. Juraj Kološta – Oblasť telovýchovy a techniky
jurokolosta@gmail.com, 0918 06 06 16
Tatiana Lachká – Oblasť spoločenskovedná a prírodovedná
lachkatatiana@gmail.com, 0907 85 82 55
 Mgr. Anna Kopernická – Ekonómka
 akatrnka@gmail.com, 0911 43 43 10
 Helena Lacová  – upratovačka