Odberateľské faktúry 2020

Číslo Predmet faktúry Suma Dátum vystavenia
faktúry Odberateľ    
  IČO/r.č.    
  vyúčtovanie olympiád    
1312000001 MVSR    
  00151866 150,00 14.05.2020
  prenájom miestnosti    
1311000002 Zámočníková Martina – JUMA    
  44712987 56,00 22.05.2020
  prenájom miestnosti    
1310000003 Zámočníková Martina – JUMA    
  44712987 56,00 12.6.2020
  prenájom miestnosti    
1318000004 Obuty Richard Tupý    
  34580107 70,00 26.6.2020
  športový tábor    
1318000005 Ing. Viktória Valachovičová PhD.    
    90,00 1.7.2020
  prenájom miestnosti    
1317000006 Zámočníková Martina – JUMA    
  44712987 56,00 3.7.2020
  prenájom miestnosti    
1316000007 ŠÚRY LÁM    
  302039825 70,00 10.7.2020
  prenájom miestnosti    
1315000008 Zámočníková Martina – JUMA    
  44712987 56,00 14.8.2020
  prenájom miestnosti    
1314000009 Zámočníková Martina – JUMA    
  44712987 56,00 18.9.2020
  prenájom miestnosti    
1316000010 Čanigová Eva – EMEX    
  30327083 24,50 9.10.2020
  prenájom miestnosti    
1315000011 OBUTY Richard Tupý    
  34580107 81,00 16.10.2020
  prenájom sály    
1314000012 Zámočníková Martina – JUMA    
  44712987 72,00 23.10.2020
  prenájom sály    
1313000013 Zámočníková Martina – JUMA    
  44712987 72,00 27.11.2020
  prenájom sály    
1312000014 OBUTY Richard Tupý    
  34580107 81,00 11.12.2020
  prenájom sály    
1311000015 ŠÚRY LÁM    
  302039825 90,00 14.12.2020