Úvod » Odberateľské faktúry 2020

Odberateľské faktúry 2020

 

Číslo Predmet faktúry Suma Dátum vystavenia
faktúry Odberateľ    
  IČO/r.č.    
  vyúčtovanie olympiád    
1312000001 MVSR    
  00151866 150,00 14.05.2020
  prenájom miestnosti    
1311000002 Zámočníková Martina – JUMA    
  44712987 56,00 22.05.2020
  prenájom miestnosti    
1310000003 Zámočníková Martina – JUMA 56,00 12.06.2020