Zmluvy – prenájom sály 2020

 č. zmluvy
partner účel  vystavená dňa  zverejnená dňa
202001 PaedDr. Monika Solčanová prenájom sály 14.1.2020 16.1.2020
202002 Rodičovské združenie pri GFŠ prenájom sály 23.1.2020 24.1.2020
202003 Vladimír Garaj prenájom sály 16.6.2020 18.6.2020
202004 Tatiana Lachká prenájom sály 5.8.2020 7.8.2020
202005 Ivan Sikula prenájom sály 8.9.2020 10.9.2020
202006 Róbert Müller prenájom sály 23.9.2020 25.9.2020