Úvod » Zmluvy 2021

Zmluvy 2021

 číslo zmluvy
predmet zmluvy  zmluvná strana  IČO  zverejnená dňa
202101 organizovanie olympiád OÚ B. Bystrica odbor školstva 00151866 4.2.2021
202102 pevná linka Slovak Telekom, a.s. 35763469 26.7.2021