Zmluvy 2021

 číslo zmluvy
predmet zmluvy  zmluvná strana  IČO  zverejnená dňa
202101 organizovanie olympiád OÚ B. Bystrica odbor školstva 00151866 4.2.2021
202102 pevná linka Slovak Telekom, a.s. 35763469 26.7.2021
202103 zmluva o účte Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653 8.12.2021
202104 zmluva o dodávke elektriny SPP, a.s. 35815256 9.12.2021