Úvod » Zmluvy 2021

Zmluvy 2021

 číslo zmluvy
predmet zmluvy  zmluvná strana  IČO  zverejnená dňa
202101 organizovanie olympiád OÚ B. Bystrica odbor školstva 00151866 4.2.2021