Úvod » Faktúry 2020

Faktúry 2020

 číslo Predmet faktúry  Suma Dátum prijatia
faktúry Dodávateľ    
  IČO    
  výkon zodpovednej osoby 01/2020    
1/2020 osobnyudaj.sk, s.r.o.    
  50528041 42,00 01.01.2020
  Korwin – podpora    
2/2020 DATALAN, a.s.    
  35810734 15,60 03.01.2020
  pevná linka    
3/2020 Slovak Telekom    
  35763469 20,39 05.01.2020
  vyúčtovanie    
4/2020 SSE, a.s.    
  51865467 -11,71 09.01.2020
  prenájom rohoží    
5/2020 Lindström, s.r.o.    
  35742364 30,12 10.01.2020
  bezpečnostná SIM    
6/2020 Jablotron Slovakia, s.r.o.    
  31645976 10,76 10.01.2020
  abonencia PaM 2020    
7/2020 Poradca s.r.o.    
  36371271 76,00 15.01.2020
  plyn 01/2020    
8/2020 SPP, a.s.    
  35815256 159,00 15.01.2020
  mobilná sieť    
9/2020 Slovak Telekom    
  35763469 38,00 17.01.2020
  vyúčtovanie    
10/2020 SPP, a.s.    
  35815256 -707,60 17.01.2020
  školenie    
11/2020 SOFTIP, a.s.    
  36785512 72,00 24.01.2020
  podpora programu    
12/2020 SOFTIP, a.s.    
  36785512 32,57 24.01.2020
  všeobecný materiál    
13/2020 Metro Cash a Carry SR s.r.o.    
  45952671 173,54 27.01.2020
  všeobecný materiál    
14/2020 Metro Cash a Carry SR s.r.o.    
  45952671 29,98 27.01.2020
  prenájom rohoží    
15/2020 Lindström, s.r.o.    
  35742364 28,94 01.02.2020
  výkon zodpovednej osoby 02/2020    
16/2020 osobnyudaj.sk, s.r.o.    
  50528041 42,00 01.02.2020
  Korwin – podpora    
17/2020 Datalan, a.s.    
  35810734 15,60 03.02.2020
  BOZP a PO 01/2020    
18/2020 Garancia Peter Bakoš    
  12607835 24,00 04.02.2020
  plyn 02/2020    
19/2020 SPP, a.s.    
  35815256 159,00 04.02.2020
  obedy    
20/2020 František Návarka    
  14210541 179,80 04.02.2020
  pevná linka    
21/2020 Slovak Telekom    
  35763469 20,39 05.02.2020
  doprava LV    
22/2020 Ing. Štrba Pavol    
  46379053 39,00 07.02.2020
  čelenky s potlačou    
23/2020 Peter Beťko CRO-MAGS    
  34773932 440,00 11.02.2020
  skartácia dokumentov    
24/2020 Green Wave Recycling s.r.o.    
  45539197 90,00 14.02.2020
  zna, tabuľky SR    
25/2020 Obchod – SVK s.r.o.    
  47175397 42,34 14.02.2020
  hudobná produkcia    
26/2020 Mgr. Rastislav Uhrecký    
    200,00 14.02.2020
  mobilná sieť    
27/2020 Slovak Telekom    
  35763469 38,00 17.02.2020
  voda    
28/2020 Veolia voda    
  36644030 34,58 24.02.2020
  prenájom rohoží    
29/2020 Lindström s.r.o.    
  35742364 30,12 27.02.2020
  výkon zodpovednej osoby 03/2020    
30/2020 osobnyudaj.sk, s.r.o.    
  50528041 42,00 02.03.2020
  plyn    
31/2020 SPP, a.s.    
  35815256 159,00 02.03.2020
  KORWIN – podpora    
32/2020 Datalan a.s.    
  35810734 15,60 03.03.2020
  obedy    
33/2020 František Návarka    
  14210541 174,00 03.03.2020
  BOZP a PO    
34/2020 Garancia Peter Bakoš    
  12607835 24,00 05.03.2020
  pevná linka    
35/2020 Slovak Telekom    
  35763469 20,39 06.03.2020
  všeobecný materiál    
36/2020 METRO s.r.o.    
  45952671 39,20 10.03.2020
  SSD, AXAGON RHD    
37/2020 sakira, s.r.o.    
  50783050 53,14 10.03.2020
  doprava LV    
38/2020 Ing. Štrba Pavol    
  46379053 39,00 12.03.2020
  doprava BA    
39/2020 Ing. Štrba Pavol    
  46379053 240,00 12.03.2020
  mobilná sieť    
40/2020 Slovak Telekom    
  35763469 38,00 17.03.2020
  prenájom rohoží    
41/2020 Lindström    
  35742364 31,30 26.03.2020
  výkon zodpovednej osoby    
42/2020 osobnyudaj.sk, s.r.o.    
  50528041 42,00 01.04.2020
  Korwin – podpora    
43/2020 Datalan, a.s.    
  35810734 15,60 01.04.2020
  obedy    
44/2020 František Návarka    
  14210541 37,70 02.04.2020
  BOZP a PO    
45/2020 Garancia Peter Bakoš    
  12607835 24,00 06.04.2020
  plyn    
46/2020 SPP, a.s.    
  35815256 159,00 06.04.2020
  pevná linka    
47/2020 Slovak Telekom    
  35763469 20,39 06.04.2020
  bezpečnostná  SIM    
48/2020 Jablotron SLovakia, s.r.o.    
  31645976 10,76 07.04.2020
  obedy    
49/2020 Martina Lošonská    
  46886460 84,10 14.04.2020
  mobilná sieť    
50/2020 Slovak Telekom    
  35763469 38,00 16.04.2020
  podpora programu    
51/2020 Softip, a.s.    
  36785512 32,57 23.04.2020
  prenájom rohoží    
52/2020 Lindström, s.r.o.    
  35742364 28,94 24.04.2020
  Korwin – podpora    
53/2020 Datalan, a.s.    
  35810734 15,60 30.04.2020
  výkon zodpovednej osoby    
54/2020 osobnyudaj.sk, s.r.o.    
  50528041 42,00 04.05.2020
  plyn    
55/2020 SPP, a.s.    
  35815256 159,00 04.05.2020
  servis kotla    
56/2020 PROFIMONT NB s.r.o.    
  47025468 72,00 04.05.2020
  BOZP a PO    
57/2020 Garancia Peter Bakoš    
  12607835 24,00 04.05.2020
  pevná linka    
58/2020 Slovak Telekom, a.s.    
  35763469 20,39 05.05.2020
  mobilná sieť    
59/2020 Slovak Telekom, a.s.    
  35763469 38,00 17.05.2020
  prenájom rohoží    
60/2020 Lindström, s.r.o.    
  35742364 28,94 22.05.2020
  voda    
61/2020 Veolia voda    
  36644030 67,74 29.05.2020
  Korwin – podpora    
62/2020 Datalan, a.s.    
  35810734 15,60 01.06.2020
  plyn    
63/2020 SPP, a.s.    
  35815256 159,00 01.06.2020
  výkon zodpovednej osoby    
64/2020 osobnyudaj.sk, s.r.o.    
  50528041 42,00 01.06.2020
  BOZP a PO    
65/2020 Garancia Peter Bakoš    
  12607835 24,00 02.06.2020
  pevná linka    
66/2020 Slovak Telekom    
  35763469 20,39 08.06.2020
  webhosting, doména    
67/2020 Miloš Kuruc – Xcomp    
  40925838 85,00 09.06.2020
  obedy    
68/2020 Martina Lošonská    
  46886460 66,70 15.06.2020
  mobilná sieť    
69/2020 Slovak Telekom    
  35763469 39,50 17.06.2020
  revízia a servis zabezpečov. zariadenia    
70/2020 Ján Budinský – EZS SERVIS    
  14209314 79,00 18.06.2020
  prenájom rohoží    
71/2020 Lindström, s.r.o.    
  35742364 28,94 22.6.2020
  opravárenské práce    
72/2020 Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o.    
  36644277 19,64 24.6.2020
  Korwin – podpora    
73/2020 Datalan, a.s.    
  35810734 15,60 1.7.2020
  výkon zodpovednej osoby 7/2020    
74/2020 osobnyudaj.sk, s.r.o.    
  50528041 42,00 1.7.2020
  obedy    
75/2020 František Návarka    
  14210541 92,80 1.7.2020
  plyn    
76/2020 SPP, a.s.    
  35815256 159,00 6.7.2020
  pevná linka    
77/2020 Slovak Telekom    
  35763469 20,39 6.7.2020
  BOZP a PO 6/2020    
78/2020 Garancia Peter Bakoš    
  12607835 24,00 6.7.2020
  kartónové podložky    
79/2020 Secupack s.r.o.    
  28287592 21,32 6.7.2020
  poplatok bezpečnostná SIM    
80/2020 Jablotron Slovakia, s.r.o.    
  31645976 10,76 7.7.2020
  obedy    
81/2020 Martina Lošonská    
  46886460 147,90 10.7.2020
  rekreačné jazdenie – letný tábor    
82/2020 Jazdecká škola Beri s.r.o.    
  47392932 29,00 15.7.2020
  gumené rukavice    
83/2020 Zuzana Majeríková    
  43015999 24,70 16.7.2020
  prenájom rohoží    
84/2020 Lindström, s.r.o.    
  35742364 30,12 16.7.2020
  mobilná sieť    
85/2020 SlovakTelekom    
  35763469 38,00 17.7.2020
  podpora programu    
86/2020 SOFTIP, a.s.    
  36785512 32,57 22.7.2020
  rekreačné jazdenie – letný tábor    
87/2020 Jazdecká škola Beri s.r.o.    
  47392932 41,40 22.7.2020
  doprava    
88/2020 Ing. Pavol Štrba    
  46379053 160,80 27.7.2020
  doprava    
89/2020 Ing. Pavol Štrba    
  46379053 194,40 27.7.2020
  výkon zodpovednej osoby    
90/2020 osobnyudaj.sk, s.r.o.    
  50528041 42,00 3.8.2020
  Korwin – podpora    
91/2020 Datalan, a.s.    
  35810734 15,60 3.8.2020
  doprava    
92/2020 Ing. Pavol Štrba    
  46379053 104,80 4.8.2020
  doprava    
93/2020 Ing. Pavol štrba    
  46379053 104,80 4.8.2020
  plyn    
94/2020 SPP, a.s.    
  35815256 159,00 4.8.2020
  BOZP a PO    
95/2020 Garancia Peter Bakoš    
  12607835 24,00 4.8.2020
  obedy    
96/2020 František Návarka    
  14210541 31,90 5.8.2020
  pevná linka    
97/2020 Slovak Telekom    
  35763469 20,39 6.8.2020
  prenájom rohoží    
98/2020 Lindström, s.r.o.    
  35742364 30,12 14.8.2020
  obedy    
99/2020 Lošonská Martina    
  46886460 75,40 14.8.2020
  mobilná sieť    
100/2020 Slovak Telekom    
  35763469 39,50 16.8.2020
  kostýmy    
101/2020 Mgr. Michaela Čuhárová    
  36880272 190,70 21.8.2020
  doprava    
102/2020 Ing. Pavol Štrba    
  46379053 160,80 25.8.2020
  voda    
103/2020 StVPS, a.s.    
  36644030 27,38 27.8.2020
  strešná plachta    
104/2020 MUTTON s.r.o.    
  36656020 71,00 28.8.2020
  servisné práce PC    
105/2020 TeamArena, s.r.o.    
  52555798 48,00 31.8.2020
  servisné práce    
106/2020 Datalan, a.s.    
  35810734 117,00 31.8.2020
  výkon zodpovednej osoby    
107/2020 osobnyudaj.sk, s.r.o.    
  50528041 42,00 1.9.2020
  Korwin – podpora    
108/2020 Datalan, a.s.    
  35810734 15,60 2.9.2020
  Garancia Peter Bakoš    
109/2020 BOZP a PO    
  12607835 24,00 2.9.2020
  plyn    
110/2020 SPP, a.s.    
  35815256 159,00 2.9.2020
  pevná linka    
111/2020 Slovak Telekom    
  35763469 20,65 6.9.2020
  členský poplatok    
112/2020 Asociácia centier voľného času SR    
  37817060 40,00 7.9.2020
  opravárenské práce    
113/2020 Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o.    
  36644277 19,64 8.9.2020
  obedy    
114/2020 Martina Lošonská    
  46886460 101,50 10.9.2020
  čistiace prostriedky    
115/2020 METRO Cash a Carry SR s.r.o.    
  45952671 42,86 10.9.2020
  prenájom rohoží    
116/2020 Lindström, s.r.o.    
  35742364 30,12 10.9.2020
  mobilná sieť    
117/2020 Slovak Telekom    
  35763469 38,00 17.9.2020