Úvod » Faktúry 2020

Faktúry 2020

 

 číslo Predmet faktúry  Suma Dátum prijatia
faktúry Dodávateľ    
  IČO    
  výkon zodpovednej osoby 01/2020    
1/2020 osobnyudaj.sk, s.r.o.    
  50528041 42,00 01.01.2020
  Korwin – podpora    
2/2020 DATALAN, a.s.    
  35810734 15,60 03.01.2020
  pevná linka    
3/2020 Slovak Telekom    
  35763469 20,39 05.01.2020
  vyúčtovanie    
4/2020 SSE, a.s.    
  51865467 -11,71 09.01.2020
  prenájom rohoží    
5/2020 Lindström, s.r.o.    
  35742364 30,12 10.01.2020
  bezpečnostná SIM    
6/2020 Jablotron Slovakia, s.r.o.    
  31645976 10,76 10.01.2020
  abonencia PaM 2020    
7/2020 Poradca s.r.o.    
  36371271 76,00 15.01.2020
  plyn 01/2020    
8/2020 SPP, a.s.    
  35815256 159,00 15.01.2020
  mobilná sieť    
9/2020 Slovak Telekom    
  35763469 38,00 17.01.2020
  vyúčtovanie    
10/2020 SPP, a.s.    
  35815256 -707,60 17.01.2020
  školenie    
11/2020 SOFTIP, a.s.    
  36785512 72,00 24.01.2020
  podpora programu    
12/2020 SOFTIP, a.s.    
  36785512 32,57 24.01.2020
  všeobecný materiál    
13/2020 Metro Cash a Carry SR s.r.o.    
  45952671 173,54 27.01.2020
  všeobecný materiál    
14/2020 Metro Cash a Carry SR s.r.o.    
  45952671 29,98 27.01.2020
  prenájom rohoží    
15/2020 Lindström, s.r.o.    
  35742364 28,94 01.02.2020
  výkon zodpovednej osoby 02/2020    
16/2020 osobnyudaj.sk, s.r.o.    
  50528041 42,00 01.02.2020
  Korwin – podpora    
17/2020 Datalan, a.s.    
  35810734 15,60 03.02.2020
  BOZP a PO 01/2020    
18/2020 Garancia Peter Bakoš    
  12607835 24,00 04.02.2020
  plyn 02/2020    
19/2020 SPP, a.s.    
  35815256 159,00 04.02.2020
  obedy    
20/2020 František Návarka    
  14210541 179,80 04.02.2020
  pevná linka    
21/2020 Slovak Telekom    
  35763469 20,39 05.02.2020
  doprava LV    
22/2020 Ing. Štrba Pavol    
  46379053 39,00 07.02.2020
  čelenky s potlačou    
23/2020 Peter Beťko CRO-MAGS    
  34773932 440,00 11.02.2020
  skartácia dokumentov    
24/2020 Green Wave Recycling s.r.o.    
  45539197 90,00 14.02.2020
  zna, tabuľky SR    
25/2020 Obchod – SVK s.r.o.    
  47175397 42,34 14.02.2020
  hudobná produkcia    
26/2020 Mgr. Rastislav Uhrecký    
    200,00 14.02.2020
  mobilná sieť    
27/2020 Slovak Telekom    
  35763469 38,00 17.02.2020
  voda    
28/2020 Veolia voda    
  36644030 34,58 24.02.2020
  prenájom rohoží    
29/2020 Lindström s.r.o.    
  35742364 30,12 27.02.2020
  výkon zodpovednej osoby 03/2020    
30/2020 osobnyudaj.sk, s.r.o.    
  50528041 42,00 02.03.2020
  plyn    
31/2020 SPP, a.s.    
  35815256 159,00 02.03.2020
  KORWIN – podpora    
32/2020 Datalan a.s.    
  35810734 15,60 03.03.2020
  obedy    
33/2020 František Návarka    
  14210541 174,00 03.03.2020
  BOZP a PO    
34/2020 Garancia Peter Bakoš    
  12607835 24,00 05.03.2020
  pevná linka    
35/2020 Slovak Telekom    
  35763469 20,39 06.03.2020
  všeobecný materiál    
36/2020 METRO s.r.o.    
  45952671 39,20 10.03.2020
  SSD, AXAGON RHD    
37/2020 sakira, s.r.o.    
  50783050 53,14 10.03.2020
  doprava LV    
38/2020 Ing. Štrba Pavol    
  46379053 39,00 12.03.2020
  doprava BA    
39/2020 Ing. Štrba Pavol    
  46379053 240,00 12.03.2020
  mobilná sieť    
40/2020 Slovak Telekom    
  35763469 38,00 17.03.2020
  prenájom rohoží    
41/2020 Lindström    
  35742364 31,30 26.03.2020
  výkon zodpovednej osoby    
42/2020 osobnyudaj.sk, s.r.o.    
  50528041 42,00 01.04.2020
  Korwin – podpora    
43/2020 Datalan, a.s.    
  35810734 15,60 01.04.2020
  obedy    
44/2020 František Návarka    
  14210541 37,70 02.04.2020
  BOZP a PO    
45/2020 Garancia Peter Bakoš    
  12607835 24,00 06.04.2020
  plyn    
46/2020 SPP, a.s.    
  35815256 159,00 06.04.2020
  pevná linka    
47/2020 Slovak Telekom    
  35763469 20,39 06.04.2020
  bezpečnostná  SIM    
48/2020 Jablotron SLovakia, s.r.o.    
  31645976 10,76 07.04.2020
  obedy    
49/2020 Martina Lošonská    
  46886460 84,10 14.04.2020
  mobilná sieť    
50/2020 Slovak Telekom    
  35763469 38,00 16.04.2020
  podpora programu    
51/2020 Softip, a.s.    
  36785512 32,57 23.04.2020
  prenájom rohoží    
52/2020 Lindström, s.r.o.    
  35742364 28,94 24.04.2020
  Korwin – podpora    
53/2020 Datalan, a.s.    
  35810734 15,60 30.04.2020
  výkon zodpovednej osoby    
54/2020 osobnyudaj.sk, s.r.o.    
  50528041 42,00 04.05.2020
  plyn    
55/2020 SPP, a.s.    
  35815256 159,00 04.05.2020
  servis kotla    
56/2020 PROFIMONT NB s.r.o.    
  47025468 72,00 04.05.2020
  BOZP a PO    
57/2020 Garancia Peter Bakoš    
  12607835 24,00 04.05.2020
  pevná linka    
58/2020 Slovak Telekom, a.s.    
  35763469 20,39 05.05.2020
  mobilná sieť    
59/2020 Slovak Telekom, a.s.    
  35763469 38,00 17.05.2020
  prenájom rohoží    
60/2020 Lindström, s.r.o.    
  35742364 28,94 22.05.2020
  voda    
61/2020 Veolia voda    
  36644030 67,74 29.05.2020
  Korwin – podpora    
62/2020 Datalan, a.s.    
  35810734 15,60 01.06.2020
  plyn    
63/2020 SPP, a.s.    
  35815256 159,00 01.06.2020
  výkon zodpovednej osoby    
64/2020 osobnyudaj.sk, s.r.o.    
  50528041 42,00 01.06.2020
  BOZP a PO    
65/2020 Garancia Peter Bakoš    
  12607835 24,00 02.06.2020
  pevná linka    
66/2020 Slovak Telekom    
  35763469 20,39 08.06.2020
  webhosting, doména    
67/2020 Miloš Kuruc – Xcomp    
  40925838 85,00 09.06.2020
  obedy    
68/2020 Martina Lošonská    
  46886460 66,70 15.06.2020
  mobilná sieť    
69/2020 Slovak Telekom    
  35763469 39,50 17.06.2020
  revízia a servis zabezpečov. zariadenia    
70/2020 Ján Budinský – EZS SERVIS    
  14209314 79,00 18.06.2020