Faktúry 2013

Číslo Predmet faktúry Suma Dátum prijatia
faktúry Dodávateľ
IČO
2013/1 plyn 1/2013
SPP a.s.
35815256 611 4.1.2013
2013/2 pevná linka
Slovak telekom
35763469 26,62 4.1.2013
2013/3 servisné služby
Datalan a.s.
35810734 15,94 4.1.2013
2013/4 prepl. El.energia
SSE a.s.
36403008 3787,54 10.1.2013
2013/5 mobil
Slovak telekom
35763469 42,42 18.1.2013
2013/6 kostýmy
Profib Wear s.r.o.
27768121 198,00 18.1.2013
2013/7 podpora programu
Softip
36785512 32,57 20.1.2013
2013/8 preprava lyžiarsky
Pavol Bóna
42005884 29 29.1.2013
2013/9 BOZP a PO
Garancia Peter Bakoš
12607835 24 31.1.2013
2013/10 plyn 2/2013
SPP a.s.
35815256 611 5.2.2013
2013/11 pevná linka
Slovak telekom
35763469 29,06 5.2.2013
2013/12 obedy
Školská jedáleň
37833910 41 10.2.2013
2013/13 obedy
Školská jedáleň
37833910 12,3 10.2.2013
2013/14 obedy
Školská jedáleň
37833910 15,47 10.2.2013
2013/15 vyúčtovanie plyn
SPP a.s.
35815256 454,31 10.2.2013
2013/16 knihy olympiáda
Valéria Holá 
37146700 58,94 10.2.2013
2013/17 knihy olympiáda
Valéria Holá
37146700 151,89 10.2.2013
2013/18 servisné služby
Datalan a.s.
35810734 15,6 10.2.2013
2013/19 voda
Stredo.vodáren.spoloč.
3644030 41,39 15.2.2013
2013/20 zákony 2013
Poradca s.r.o.
36371271 57,6 13.2.2013
2013/21 mobil
Slovak Telekom
35763469 23,03 15.2.2013
2013/22 zrkadlo
Sklenárstvo
44704691 97,35 26.2.2013
2013/23 plyn 3/2013
SPP
35815226 611 1.3.2013
2013/24 obedy 2/2013
Školská jedáleň
37833910 16,28 1.3.2013
2013/25 obedy 2/2013
Školská jedáleň
37833910 44,00 1.3.2013
2013/26 SF obedy 2/2013
Školská jedáleň
37833910 13,2 1.3.2013
2013/27 BOZP 2/2013
Garancia Peter Bakoš
12607835 24 4.3.2013
2013/28 valec do talčiarne
Escomp
40537145 171 6.3.2013
2013/29 doprava BB – Levice
Štrba – dopravca
30176018 162 6.3.2013
2013/30 doprava
Štrba – dopravca
30176018 80 6.3.2013
2013/31 členský poplatok
Asociácia Centier
37817060 60 6.3.2013
2013/32 pevná linka
Slovak Telekom
35763469 25,34 6.3.2013
2013/33 mobil
Slovak Telekom
35763469 42,97 20.3.2013
2013/34 servisné služby
Datalan
35810734 15,6 20.3.2013
2013/35 uzávierka roka
Datalan
35810734 33 20.3.2013
2013/36 plyn 4/2013
SPP
35815256 611 1.4.2013
2013/37 SF obedy 3/2013
Školská jedáleň
37833910 14,7 3.4.2013
2013/38 obedy 3/2013
Školská jedáleň
37833910 49 3.4.2013
2013/39 obedy 3/2013
Školská jedáleň
37833910 18,13 3.4.2013
2013/40 servisné služby
Datalan
35810734 15,6 4.4.2013
2013/41 pevná linka
Slovak telekom
35763469 26,65 4.4.2013
2013/42 BOZP
Garancia Bakoš
12607835 24 4.4.2013
2013/43 obedy
Ivan Lachký
34773452 26,72 4.4.2013
mobil
2013/44 Slovak Telekom
35763469 31 17.4.2013
2013/45 obedy 4/2013
Školská jedáleň
  37833910 66,00 2.5.2013
2013/46 obedy 4/2013
Školská jedáleň
37833910 19,8 2.5.2013
2013/47 obedy 4/2013
Školská jedáleň
37833910 24,42 2.5.2013
2013/48 pevná linka
Slovak Telekom
35763469 24,05 3.5.2013
2013/49 KO odpad 2013
Mestý úrad
320897 139,72 3.5.2013
2013/50 plyn 5/2013
SPP a.s.
35815256 611 3.5.2013
2013/51 BOZP
Bakoš Peter
12607835 24 3.5.2013
2013/52 podporfa programu
Softip
36785512 32,57 10.5.2013
2013/53 servisné služby
Datalan
35810734 15,6 10.5.2013
2013/54 deratizovanie
Bedenský Ján
10931457 15,13 20.5.2013
2013/55 mobil
Slovak Telekom
35763469 40,09 20.5.2013
2013/56 pevná linka
Slovak Telekom
35763469 27,44 3.6.2013
2013/57 obedy 5/2013
Školská jedáleň
37833910 21,83 3.6.2013
2013/58 obedy 5/2013
Školská jedáleň
37833910 59 3.6.2013
2013/59 obedy 5/2013
Školská jedáleň
37833910 17,7 3.6.2013
2013/60 vodné stočné
Veolia voda
3644030 32,17 5.6.2013
2013/61 preprava
Štrba dopravca
30176018 180 5.6.2013
2013/62 obedy
Ivan Lachký
34773452 55,11 5.6.2013
2013/63 BOZP
Bakoš Peter
12607835 24 5.6.2013
2013/64 servisné služby
Datalan
35810734 15,6 5.6.2013
2013/65 letný tábor Bartoška
Sun Hotels
46249524 4200 7.6.2013
2013/66 mobil
Slovak Telekom
35763469 36,98 15.6.2013
2013/67 preplatok
SPP a.s.
35815256 -597,89 25.6.2013
2013/68 plyn 7/2013
SPP a.s.
35815256 485 2.7.2013
2013/69 BOZP
Bakoš Peter
12607835 24 2.7.2013
2013/70 obedy 6/2013
Školská jedáleň pri MŠ
37833910 46 8.7.2013
2013/71 obedy 6/2013
Školská jedáleň pri MŠ
37833910 17,02 8.7.2013
2013/72 obedy 6/2013
Školská jedáleň pri MŠ
37833910 13,8 8.7.2013
2013/73 servisné služby
Datalan
35810734 15,6 8.7.2013
2013/74 ročný poplatok
Miloš Kuruc – Xcomp
40925838 85 8.7.2013
2013/75 obedy
Ivan Lachký
34773452 41,75 19.7.2013
2013/76 mobil
Slovak Telekom
35763469 36,98 19.7.2013
2013/77 pevná linka
Slovak Telekom
35763469 24,11 19.7.2013
2013/78 preprava
Štrba Dopravca
30176018 195 19.7.2013
plyn 8/2013
2013/79 SPP a.s.
35815256 611 5.8.2013
BOZP a PO
2013/80 Garancia Bakoš
12607835 24,00 5.8.2013
podpora programu
2013/81 Softip
36785512 32,57 5.8.2013
doprava
2013/82 Štrba dopravca
30176018 164,4 5.8.2013
pevná linka
2013/83 Slovak Telekom
35763469 30,46 7.8.2013
servisné služby
2013/84 Datalana a.s.
35810734 15,60 7.8.2013
pobyt letný tábor
2013/85 RBV s.r.o.
36786225 5250 7.8.2013
doprava
2013/86 Ladislav Vozár Branko
33336954 275,9 7.8.2013
doprava
2013/87 NIKATRANS s.r.o.
36646318 132 21.8.2013
doprava
2013/88 NIKATRANS s.r.o.
36646318 189,6 21.8.2013
doprava
2013/89 NIKATRANS s.r.o.
36646318 110,4 21.8.2013
mobil
2013/90 Slovak Telekom
35763469 41,44 21.8.2013
plyn 9/2013
2013/91 SPP a.s.
35815256 611 2.9.2013
voda
2013/92 Veolia voda a.s.
36644030 18,77 2.9.2013
servisné služby
2013/93 Datalana a.s.
35810734 15,6 3.9.2013
BOZP a PO
2013/94 Garancia Bakoš
12607835 24 3.9.2013
oprava
2013/95 EZS servis Budinský
14209314 90 6.9.2013
pevná linka
2013/96 Slovak telekom
35763469 24,4 6.9.2013
montáž schodov
2013/97 Drevointeriér s.r.o.
46915699 2750 9.9.2013
obedy 7-8/2013
2013/98 Ivan lachký
34773452 45,09 23.9.2013
návleky na obuv
2013/99 Bormis s.r.o.
36747378 11,51 23.9.2013
mobil
2013/100 Slovak telekom
35763469 37,49 18.9.2013
plyn 10/2013
2013/101 SPP a.s.
35815256 611 7.10.2013
BOZP a PO
2013/102 Garancia Peter Bakoš
12607835 24 7.10.2013
obedy 9/2013
2013/103 Školská jedáleň
37833910 15,17 7.10.2013
obedy 9/2013
2013/104 Školská jedáleň
37833910 41 7.10.2013
obedy 9/2013
2013/105 Školská jedáleň
37833910 12,3 7.10.2013
servisné služby
2013/106 Datalan a.s.
35810734 15,6 9.10.2013
pevná linka
2013/107 Slovak telekom
35763469 32,9 9.10.2013
kontrola hasiacich prístr.
2013/108 Vemax Nitra s.r.o.
35924462 35,88 11.10.2013
sáčky do vysávača
2013/109 Werco Sk s.r.o.
35874422 19,95 17.10.2013
mobil
2013/110 Slovak telekom
35763469 37,09 18.10.2013
triedne knihy
2013/111 Ševt a.s.
31331131 22,51 18.10.2013
florbalový set
2013/112 KRIMAR s.r.o.
28626249 317,2 18.10.2013
podpora programu
2013/113 Softip a.s.
36785512 32,57 23.10.2013
plyn 11/2013
2013/114 SPP a.s.
35815256 611 6.11.2013
BOZP a PO
2013/115 Garancia Peter Bakoš
12607835 24 6.11.2013
pevná linka
2013/116 Slovak Telekom
35763469 33,31 8.11.2013
servisné služby
2013/117 Datalan a.s.
35810734 15,6 8.11.2013
obedy 10/2013
2013/118 Školská jedáleň
37833910 43 8.11.2013
obedy 10/2013
2013/119 Školská jedáleň
37833910 15,91 8.11.2013
obedy 10/2013
2013/120 Školská jedáleň
37833910 12,9 8.11.2013
látka na kostými
2013/121 Dia s.r.o.
44189362 12,96 14.11.2013
mobil
2013/122 Slovak Telekom
35763469 39,37 20.11.2013
spisová skriňa
2013/123 B2B Partner s.r.o.
44413467 193,2 25.11.2013
oprava elektrozariadenia
2013/124 Budinský Ľubomír
34772065 570,67 25.11.2013
preskúšanie komína
2013/125 Hudec Štefan
11927232 48,06 25.11.2013
plyn 12/2013
2013/126 SPP a.s.
35815256 611 2.12.2013
voda
2013/127 Veolia voda a.s.
36644030 34,85 2.12.2013
oprava strechy
2013/128 Holý Anton
33337641 786,37 2.12.2013
obedy 9-10/2013
2013/129 Ivan Lahcký
34773452 100,2 4.12.2013
obedy 11/2013
2013/130 Školská jedáleň
37833910 9,9 6.12.2013
obedy 11/2013
2013/131 Školská jedáleň
37833910 33 6.12.2013
obedy 12/2013
2013/132 Školská jedáleň
37833910 12,21 6.12.2013
pevná linka
2013/133 Slovak Telekom
35763469 31,01 9.12.2013
servisné služby
2013/134 Datakan a.s.
35810734 15,6 9.12.2013
obedy 12/2013
2013/135 Školská jedáleň
37833910 7,5 11.12.2013
obedy 12/2013
2013/136 Školská jedáleň
37833910 9,25 11.12.2013
obedy 12/2013
2013/137 Školská jedáleň
37833910 25 11.12.2013
BOZP a PO
2013/138 Garancia Peter Bakoš
12607835 24 11.12.2013
BOZP a PO
2013/139 Garancia Peter Bakoš
12607835 24 13.12.2013
SF vianočné
2013/140 Glezgová Anna
14210207 250 17.12.2013
výroba plechového rámu
2013/141 Milan Polc
34608826 70 16.12.2013
fotoaparát + notebook
2013/142 Elektronix s.r.o.
45409129 766 18.12.2013
mobil
2013/143 Slovak Telekom
35763469 40,6 20.12.2013
oprava elektrozariadenia
2013/144 Budinský Ľubomír
34772065 312,41 20.12.2013