Objednávky 2019

číslo  popis objednávky  suma  dátum
 objednávky  dodávateľ    vystavenia
   IČO    
       
  odborné publikácie    
9/1900001 Poradca s.r.o.    
  36371271 0,00 7.1.2019
  odborný seminár    
9/1900002 Inštitút celoživotného vzdelávania    
  51424266 0,00 15.1.2019
  doprava    
9/1900003 Ing. Pavol Štrba    
  46379053 0,00 15.1.2019
  kovové regále    
9/1900004 Bersicomp s.r.o.    
  51478374 0,00 21.1.2019
  obedy    
9/1900005 Ivan Lachký    
  34773452 0,00 28.1.2019
  účtovná závierka    
9/1900006 Datalan, a.s.    
  35810734 0,00 29.1.2019
  servisná prehliadka kotla    
9/1900007 PROFIMONT NB s.r.o.    
  47025468 0,00 4.2.2019
  steperské topánky    
9/1900008 Dancemaster    
  48413046 0,00 11.2.2019
  podlaha    
9/1900009 Szalay Rastislav, Ing. – S PARKET    
  46437746 0,00 25.2.2019
  obedy    
9/1900010 Ivan Lachký    
  34773452 0,00 25.2.2019
  reklamné predmety    
9/1900011 Sketch, s.r.o.    
  47024071 0,00 25.2.2019
  doprava    
9/1900012 Ing. Pavol Štrba    
  46379053 0,00 4.3.2019
  pokládkové a maliarske práce    
9/1900013 Jana Pittnerová    
  44563515 0,00 11.3.2019
  pokládkové a maliarske práce    
9/1900014 Jana Pittnerová    
  44563515 0,00 11.3.2019
  legíny    
9/1900015 Eva Beňová    
  36879606 0,00 19.3.2019
  legíny s pruhmi    
9/1900016 LPP Slovakia, s.r.o.    
  36787507 0,00 19.3.2019
  divadelné predstavenie    
9/1900017 SND    
  00164763 0,00 25.3.2019
  obedy    
9/1900018 Ivan Lachký    
  34773452 0,00 29.3.2019
  maliarske a pokládkové práce    
9/1900019 Jana Pittnerová    
  44563515 0,00 29.3.2019
  keramika, glazúry    
9/1900020 OGO, s.r.o.    
  45387214 0,00 7.4.2019
  doprava    
9/1900021 Ing. Pavol Štrba    
  46379053 0,00 8.4.2019
  doprava    
9/1900022 Ing. Pavol Štrba    
  46379053 0,00 10.4.2019
  čokoládové medaile    
9/1900023 Ivan Lachký    
  34773452 0,00 22.4.2019
  obedy    
9/1900024 Ivan Lachký    
  34773452 0,00 29.4.2019
  pap. servítky, tácky, poháre    
9/1900025 ekupo, s.r.o.    
  47083832 0,00 22.4.2019
  obnovenie montážnej plomby    
9/1900026 SSE, a.s.    
  36403008 0,00 6.5.2019
  párty tovar    
9/1900027 Ballon World Hungary Kft.    
    0,00 13.5.2019
  dáždniky    
9/1900028 Sketch, s.r.o.    
  47024071 0,00 13.5.2019
  vysekanie, prívod a montáž vod. armatúr+odpadu    
9/1900029 Kopernický Peter    
  37147111 0,00 13.5.2019
  doprava    
9/1900030 Ing. Štrba Pavol    
  46379053 0,00 13.5.2019
  maliarske práce    
9/1900031 Pittnerová Jana    
  44563515 0,00 20.5.2019
  catering 60.výročie CVČ    
9/1900032 SOŠ obchodu a služieb    
  37956124 0,00 20.5.2019
  kostýmy myšiek    
9/1900033 Javy s.r.o.    
  50071734 0,00 20.5.2019
  Sranda Banda show    
9/1900034 Pegas Magic s.r.o.    
  44139322 0,00 20.5.2019
  kreácie z cukrovej vaty    
9/1900035 Nyers Gyula – NYERS    
  30119863 0,00 20.5.2019
  všeobecný materiál podľa vlastného výberu    
9/1900036 REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o.    
  47612681 0,00 27.5.2019
  obedy    
9/1900037 Ivan Lachký    
  34773452 0,00 29.5.2019
  rozprašovací set    
9/1900038 Legs s.r.o.    
  36762474 0,00 4.6.2019
  záhradné drevené sety    
9/1900039 PROKOM SR s.r.o.    
  36705101 0,00 5.6.2019
  ročný webhosting    
9/1900040 Miloš Kuruc – Xcomp    
  40925838 0,00 12.6.2019
  doprava Vyhne    
9/1900041 Ing. Pavol Štrba    
  46379053 0,00 12.6.2019
  obedy    
9/1900042 Ivan Lachký    
  34773452 0,00 28.6.2019
  grafické práce    
9/1900043 Sketch, s.r.o.    
  47024071 0,00 28.6.2019
  triedne knihy    
9/1900044 ŠEVT, a.s.    
  31331131 0,00 27.8.2019
  softwér CorelDRAW    
9/1900045 eScomp    
  1047683703 0,00 28.8.2019
  obedy    
9/1900046 Café – Restaurant František Návarka    
  14210541 0,00 29.8.2019
  divadelné predstavenie    
9/1900047 SND    
  00164763 0,00 16.9.2019
  videozáznam k 60. výročiu CVČ    
9/1900048 Čík Matthias    
  50409034 0,00 16.9.2019
  Microsoft Office Standard    
9/1900049 Softwarepro, s.r.o.    
  44879385 0,00 16.9.2019
  obedy    
9/1900050 František Návarka    
  14210541 0,00 30.9.2019
  regulácia + servisné práce    
9/1900051 PROFIMONT NB s.r.o.    
  47025468 0,00 1.10.2019
  AVP aktualizácia    
9/1900052 eScomp    
  40537145 0,00 9.10.2019
  detské kostýmy    
9/1900053 SOBA s.r.o.    
  00691518 0,00 14.10.2019
  AVP aktualizácia    
9/1900054 Nbit s.r.o.    
  50165364 0,00 23.10.2019
  obedy    
9/1900055 František Návarka    
  14210541 0,00 31.10.2019
  pompom – benefičný    
9/1900056 GOTANA, s.r.o.    
  46279491 0,00 4.11.2019
  revízia komína    
9/1900057 Štefan Hudec – Kominárstvo    
  11927232 0,00 4.11.2019
  doprava LV    
9/1900058 Štrba Pavol    
  46379053 0,00 4.11.2019
  kontrola hasiaceho prístroja    
9/1900059 VEMAX Nitra s.r.o.    
  35924462 0,00 11.11.2019
  paličky – mažoretky    
9/1900060 Svoboda Juří    
  64014291 0,00 11.11.2019
  obedy    
9/1900061 František Návarka    
  14210541 0,00 2.12.2019
  vianočný tvar    
9/1900062 Gajdošová Bohuslava Mgr. SNOW FOR FUN    
  41375670 0,00 3.12.2019
  záhradná búda    
9/1900063 RUBEN, s.r.o.    
  44633742 0,00 4.12.2019
  revízia elektriny    
9/1900064 Škvarka Ján    
  14211734 0,00 6.12.2019
  kostýmy    
9/1900065 Javy s.r.o.    
  50071734 0,00 6.12.2019
  pomôcky – ZÚ keramický    
9/1900066 PECE spol s.r.o.    
  36618233 0,00 6.12.2019
  kozačky    
9/1900067 Svoboda Jiří    
  64014291 0,00 9.12.2019
  kostýmy a rekvizity    
9/1900068 Javy s.r.o.    
  50071734 0,00 10.12.2019
  obrusy    
9/1900069 Žitniaková Monika -Happy Wedding    
  47715090 0,00 13.12.2019
  obedy    
9/1900070 František Návarka    
  14210541 0,00 16.12.2019