Zmluvy – prenájom sály 2016

číslo zmluvy Partner Účel Vystavená dňa Zverejnená dňa
         
201601 Martina Zámočníková prenájom sály 19.2.2016 27.2.2016
201602 Šúri Lám prenájom sály 26.2.2016 27.2.2016
201603 Martina Zámočníková prenájom sály 18.3.2016 23.3.2016
201604 DaMO tik tak prenájom sály 2.4.2016 8.4.2016
201605 Jozef Tokoli prenájom sály 23.4.2016 29.4.2016
201606 Šúri Lám prenájom sály 13.5.2016 18.5.2016
201607 Martina Zámočníková prenájom sály 27.5.2016 31.5.2016
201608 Miroslav Ohrádka  prenájom sály 20.6.2016 27.6.2016
201609 Martina Zámočníková prenájom sály 24.6.2016 27.6.2016
201610 Martina Zámočníková prenájom sály 22.7.2016 25.7.2016
201611 Ashop s.r.o. prenájom sály 19.8.2016 25.8.2016
201612 Zuzana Jančoková prenájom sály 25.8.2016 25.8.2016
201613 Občianske Združenie prenájom sály 25.8.2016 25.8.2016
201614 NOAT s.r.o. prenájom sály 25.8.2016 25.8.2016
201615 NOAT s.r.o. prenájom sály 26.9.2016 30.9.2016
201616 Richard Tupý  prenájom sály 30.9.2016 30.9.2016
201617 MS -SK s.r.o. prenájom sály 1.10.2016 7.10.2016
201618 Šúri Lám prenájom sály 7.10.2016 7.10.2016
201619 ZRSPŠ GFŠ prenájom sály 4.11.2016 5.11.2016
201620 Martina Zámočníková prenájom sály 11.11.2016 18.11.2016
201621 Katarína Lipčeyová prenájom sály 18.11.2016 18.11.2016
201622 Martina Zámočníková prenájom sály 2.12.2016 9.12.2016
201623 Richard Tupý  prenájom sály 9.12.2016 9.12.2016
201624 Jozef Tokoli  prenájom sály 26.12.2016 27.12.2016