Zmluvy 2022

 číslo zmluvy
predmet zmluvy  zmluvná strana  IČO  zverejnená dňa
202201 Zmluva o zabezpečení olympiád Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 10.02.2022
202202 Zmluva o zverení správy majetku mesta Nová Baňa Mesto Nová Baňa 00320897 03.03.2022
202203 Zmluva o prenájme telocvične OZ Funkčný tréning – CF 50827502 28.2.2022