Faktúry 2017

Číslo Predmet faktúry Suma Dátum prijatia
faktúry Dodávateľ    
  IČO    
  pevná linka     
2017/001 Slovak Telekom     
  35763469 20,56 9.1.2017
  podpora programu     
2017/002 Datalan     
  35810734 15,60 9.1.2017
  Obedy    
2017/003 Ivan Lachký    
  34773452 46,08 16.1.2017
  vyúčtovanie el.energie     
2017/004 SSE    
  36403008 -89,37 16.1.2017
  plyn     
2017/005 SPP    
  35815256 241,00 16.1.2017
  mobil    
2017/006 Slovak telekom     
  35763469 30,98 18.1.2017
  podpora programu     
2017/007 Softip a.s.    
  36785512 32,57 26.1.2017
  podpora programu     
2017/008 Datalan     
  35810734 15,60 6.2.2017
  BOZP     
2017/009 Garancia Peter Bakoš    
  12607835 24,00 6.2.2017
  pevná linka    
2017/010 Slovak telekom     
  35763469 22,57 6.2.2017
  maliarske práce    
2017/011 Jana Pittnerová    
  44563515 150,00 7.2.2017
  obedy    
2017/012 Ivan Lachký    
  34773452 86,40 7.2.2017
  plyn     
2017/013 SPP a.s.    
  35815256 241,00 7.2.2017
  preprava    
2017/014 Pavol Štrba    
  46379053 36,00 7.2.2017
  ozdoby    
2017/015 Tomecolection SK s.r.o.    
  48247367 37,52 8.2.2017
  mobil    
2017/016 Slovak telekom     
  35763469 30,98 20.2.2017
  servisné služby    
2017/017 Datalan     
  35810734 15,60 2.3.2017
  spotreba vody    
2017/018 StVPS    
  36644030 58,51 2.3.2017
  servis kotla    
2017/019 PROFIMONT NB s.r.o.    
  47025468 72,00 3.3.2017
  plyn    
2017/020 SPP    
  35815256 241,00 6.3.2017
  BOZP    
2017/021 Garancia Peter Bakoš    
  12607835 24,00 6.3.2017
  obedy    
2017/022 Ivan Lachký    
  34773452 80,64 6.3.2017
  podpora programu    
2017/023 DATALAN     
  35810734 33,00 8.3.2017
  pevná linka    
2017/024 Slovak Telekom    
  37833901 20,39 8.3.2017
  prenájom telocvične    
2017/025 SOŠ obchodu a služieb    
  37956124 64,80 9.3.2017
  doprava    
2017/026 Ing. Pavol Štrba    
  46379053 36,00 9.3.2017
  oprava elektrozariadenia    
2017/027 MEIZ Budinský Ľubomír    
  34772065 232,50 15.3.2017
  maliarske práce    
2017/028 Jana Pittnerová    
  44563515 940,00 15.3.2017
  mobilná sieť    
2017/029 Slovak Telekom    
  35763469 30,98 18.3.2017
  kancelárske potreby    
2017/030 eScomp    
  40537145 63,60 21.3.2017
  doprava    
2017/031 Ing. Pavol Štrba    
  46379053 159,00 21.3.2017
  čistič na okná    
2017/032 Kärcher Slovakia s.r.o.    
  43967663 188,96 29.3.2017
  servisné práce    
2017/033 eScomp    
  40537145 68,70 31.3.2017
  servisné služby    
2017/034 DATALAN    
  35810734 15,60 3.4.2017
  voda    
2017/035 Veolia    
  36644030 1,86 3.4.2017
  obedy    
2017/036 Ivan Lachký    
  34773452 128,64 3.4.2017
  plyn    
2017/037 SPP    
  35815256 241,00 4.4.2017
  BOZP    
2017/038 Garancia Bakoš    
  12607835 24,00 4.4.2017
  vitrína    
2017/039 Obexia    
  75442302 250,00 5.4.2017
  pevná linka    
2017/040 Slovak Telekom    
  35763469 20,39 7.4.2017
  čistiace prostriedky    
2017/041 Briston    
  45547921 37,00 21.4.2017
  doprava    
2017/042 Pavol Štrba    
  46379053 36,00 24.4.2017
  členské    
2017/043 Asociácia CVČ    
  378170060 60,00 24.4.2017
  podpora programu    
2017/044 SOFTIP a.s.    
  36785512 32,57 28.4.2017
  mobilná sieť    
2017/045 Slovak Telekom    
  35763469 30,98 28.4.2017
  BOZP    
2017/046 Garancia Bakoš    
  12607835 24,00 2.5.2017
  obedy    
2017/047 František Návarka    
  14210541 36,67 2.5.2017
  obedy    
2017/048 Ivan Lachký    
  34773452 74,88 3.5.2017
  servisné služby    
2017/049 DATALAN    
  35810734 15,60 3.5.2017
  plyn    
2017/050 SPP    
  35815256 241,00 3.5.2017
  pevná linka    
2017/051 Slovak Telekom    
  35763469 20,68 5.5.2017
  servisné práce    
2017/052 EZS SERVIS Budinský    
  14209314 24,00 10.5.2017
   doprava    
 2017/053  Anton Tabernaus – TABO    
   33992045  40,00  15.5.2017
   prenájom telocvične    
2017/054  SOŠ obchodu a služieb    
   37956124  86,40  17.5.2017
  mobilná sieť    
2017/055 Slovak Telekom    
  35763469  30,98  18.5.2017
   voda    
 2017/056  Veolia    
   36644030  15,44  26.5.2017
   renovácia podlahy v sále CVČ    
 2017/057  Jaroslav Štefanča – A JE TO    
   37147773 3150,00 29.5.2017
   servisné služby    
 2017/058  Miloš Kuruc – Xcomp    
   40925838 135,00 29.5.2017
   divadelné predstavenie    
 2017/059  Divadlo A. Bagara v Nitre    
   00164895 100,00 30.5.2017
   BOZP    
2017/060 Garancia Peter Bakoš    
  12607835 24,00 1.6.2017
   plyn    
 2017/061  SPP    
   35815256  241,00  2.6.2017
   pevná linka    
 2017/062  Slovak Telekom    
   35763469  20,76  5.6.2017
   serivsné služby    
 2017/063  DATALAN    
   35810734  15,60  5.6.2017
   obedy    
 2017/064  Ivan Lachký    
   34773452  113,28  7.6.2017
   mobilná sieť    
 2017/065  Slovak Telekom    
   35763469  31,79  19.6.2017
   kanc. nábytok    
 2017/066  Ing. Ľuboš Barbora – SBM com    
   34773991  136,00  21.6.2017
   doprava    
 2017/067  Ing. Pavol Štrba    
   46379053  50,00  30.6.2017
   plyn    
 2017/068  SPP    
   35815256  241,00  4.7.2017
   servisné služby    
 2017/069  DATALAN    
   35810734  15,60 4.7.2017
   pevná linka    
2017/070 Slovak Telekom    
  35763469 21,70 6.7.2017
  obedy    
2017/071 Ivan Lachký    
  34773452 96,00 7.7.2017
  BOZP    
2017/072 Garancia Peter Bakoš    
  12607835 24,00 7.7.2017
  čistiace prostriedky    
2017/073 Polcová Filoména    
  33997446 83,93 12.7.2017
  maliarske práce    
2017/074 Jana Pittnerová    
  44563515 950,00 14.7.2017
  doprava    
2017/075 Ing. Pavol Štrba    
  46379053 154,00 17.7.2017
  mobilná sieť    
2017/076 Slovak Telekom    
  35763469 30,98 24.7.2017
  podpora programu    
2017/077 SOFTIP a.s.    
  34785512 32,57 25.7.2017
  doprava    
2017/078 Ing. Pavol Štrba    
  46379053 143,50 2.8.2017
   obedy    
 2017/079  Ivan Lachký    
   34773452  24,96  2.8.2017
   plyn    
 2017/080  SPP    
   35815256  241,00  2.8.2017
   BOZP    
 2017/081  Garancia Peter Bakoš    
   12607835  24,00  3.8.2017
   servisné služby    
 2017/082  DATALAN    
   35810734  15,60  7.8.2017
   pevná linka    
 2017/083  Slovak Telekom    
   35763469  20,39  8.8.2017
   obedy    
2017084 Café Restaurant Nezábudka    
  14210541 46,32 14.8.2017
  doprava    
2017085 Ing. Pavol Štrba    
  46379053 94,50 15.8.2017
  mobilná sieť    
2017086 Slovak Telekom    
  35763469 32,57 21.8.2017
  banner, plagáty, diplomy    
2017087 Peter Beťko – CRO-MAGS    
  34773932 400,00 22.8.2017
  medaile, poháre, tablety, USB, MP    
2017088 NOBA spol. s.r.o.    
  36020192 1260,00 22.8.2017
   školská lekárnička    
 2017089  VMBal    
   27774821  73,81  24.8.2017
   vodné    
 2017090  Veolia voda    
   36644030  25,61  25.8.2017
   obedy    
 2017091  Ivan Lachký    
   34773452  13,44  4.9.2017
   plyn    
 2017092  SPP    
   35815256  241,00  4.9.2017
   BOZP a PO    
 2017093  Garancia Peter Bakoš    
   12607835  24,00  4.9.2017
   pevná linka    
 2017094  Slovak Telekom    
   35763469  22,33  6.9.2017
   servisné služby    
 2017095  DATALAN    
   35810734  15,60  6.9.2017
   triedne knihy    
 2017096  ŠEVT a.s.    
   31331131  18,60  6.9.2017
   vzduchovky, terče, broky okuliare    
 2017097  AFG SECURITY-CORPORATION, s.r.o.    
   36258113  1122,00  8.9.2017
   plávajúca podlaha    
 2017098  Ing. Rastislav Szalay – S PARKET    
   46437746  296,16  14.9.2017
   obedové menu-projekt    
 2017099  Ivan Lachký    
   34773452  24,50  18.9.2017
   pitný režim-projekt    
 2017100 Ivan Lachký    
  34773452  60,00  20.9.2017
   mobilná sieť    
 2017101  Slovak Telekom    
    35763469  30,98  21.9.2017
   stojan na bicykle    
 2017102  Peter Petráš-KOVATYP    
   34609156  294,00  25.9.2017
   obložené bagety-projekt    
 2017103  SOŠ obchodu a služieb    
   37956124  60,00  27.9.2017
   kontrola, oprava hasiacich prístrojov    
 2017104  VEMAX Nitra    
   35924462  30,36  27.9.2017
   obedové menu-projekt    
 2017105  Šibal    
   47205938  73,50  29.9.2017
   BOZP a PO    
 2017106  Garancia Peter Bakoš    
   12607835  24,00  4.10.2017
   servisné služby    
 2017107  DATALAN    
   35810734  15,60  4.10.2017
   plyn    
 2017108  SPP    
   35815256  241,00  4.10.2017
   pevná linka    
 2017109  Slovak Telekom    
   35763469  21,34  9.10.2017
   obedy    
 2017110  Ivan Lachký    
   34773452  57,60  9.10.2017
   divadlo    
 2017111  SND    
   00164763  85,00  12.10.2017
  servisné práce    
2017112 EZS SERVIS – Budinský Ján    
  14209314 28,80 18.10.2017
  mobilná sieť    
2017113 Slovak Telekom    
  35763469 31,79 18.10.2017
  podpora programu    
2017114 SOFTIP a.s.    
  36785512 32,57 20.10.2017
   čistiace prostriedky    
 2017115  Polcová Filoména    
   33997448  76,04  23.10.2017
   školenie    
 2017116  PROEKO s.r.o.    
   35900831  -69,00  31.10.2017
   toner    
 2017117  eScomp    
   40537145  83,80  2.11.2017
   aktualizícia antiv. programu    
 2017118  Nbit s.r.o.    
   50165364  129,00  2.11.2017
   čistiace prostriedky    
 2017119  MONTES SK, s.r.o.    
   35904500  48,07  2.11.2017
   BOZP a PO    
2017120 Garancia Peter Bakoš    
  12607835 24,00 2.11.2017
  servisné služby    
2017121 DATALAN, a.s.    
  35810734 15,60 3.11.2017
   pevná linka    
 2017122  Slovak Telekom    
   35763469  21,07  6.11.2017
   plyn    
 2017123  SPP    
   35815256  241,00  6.11.2017
   obedy    
 2017124 František Návarka Café-Restaurant    
   14210541  53,76  10.11.2017
   obedy    
2017125 Ivan Lachký    
  34773452 109,44 8.11.2017
  doprava    
2017126 Ing. Štrba Pavol    
  46379053 36,00 14.11.2017
   mobilná sieť    
 2017127  Slovak Telekom    
   35763469  30,98  20.11.2017
  voda    
2017128 Veolia    
  36644030 77,82 27.11.2017
  strieška    
2017129 Milan Polc    
  34608826 250,00 29.11.2017
  servisné služby    
2017130 Datalan    
  35810734 15,60 1.12.2017
  obedy    
2017131 Ivan Lachký    
  34773452 101,76 4.12.2017
  plyn    
2017132 SPP    
  35815256 241,00 4.12.2017
  BOZP a PO    
2017133 Garancia Peter Bakoš    
  12607835 24,00 5.12.2017
  pevná linka    
2017134 Slovak Telekom    
  35763469 20,39 6.12.2017
  školenie PAM I.    
2017135 SOFTIP a.s.    
  36785512 72,00 8.12.2017
  školenie PAM II.    
2017136 SOFTIP a.s.    
  36785512 72,00 8.12.2017
  džberová striekačka    
2017137 PROMETEUS-SL s.r.o.    
  36463906 147,60 8.12.2017
  doprava    
2017138 Ing. Štrba Pavol    
  46379053 36,00 11.12.2017
   BOZP a PO    
 2017139  Garancia Peter Bakoš    
   12607835  24,00  13.12.2017
   montáž stropu a oprava elektrozar.    
 2017140  Budinský Ľubomír MEIZ    
   34772065  352,06  14.12.2017
   mobilná sieť    
 2017141  Slovak Telekom    
   35763469  39,86  18.12.2017
   folklórne papučky čierne    
 2017142  S BOTEX s.r.o.    
   31613233  60,83  18.12.2017
   šaty mažoretky    
 2017143  Profib Wear s.r.o.    
  27768121 725,00 19.12.2017
  krojové blúzky    
2017144 Kružlicová Jana    
  51074699 225,00 19.12.2017
  konvice    
2017145 Marcus Astory s.r.o.    
  29099358 157,70 21.12.2017
  tanečné kostýmy    
2017146 Toris, s.r.o.    
  25143981 172,80 22.12.2017
  údržba inter. dvier    
2017147 Kopernický Peter    
  37147111 125,00 22.12.2017