Odberateľské faktúry 2017

Číslo Predmet faktúry Suma Dátum vystavenia
faktúry Odberateľ
   
  IČO    
   uskladnenie materiálu    
 1311700001  Marušková Gabriela    
     243,00  5.5.2017
   prenájom miestnosti    
 1310700002  OBUTY Richard Tupý    
   34580107  70,00  5.6.2017
  letný tábor    
1319700003 VÚEZ, a.s.    
  36522457 80,00 22.6.2017
  prenájom miestnosti    
1318700004 Šúry Lám    
  3020039825 70,00 7.7.2017
  prenájom miestnosti    
1317700005 Zámočníková Martina – JUMA    
  44712987 56,00 24.7.2017
  prenájom miestnosti    
1316700006 ŠÚRY LÁM    
  3020039825 70,00 25.7.2017
  výdavky biol. a geograf. olympiáda    
1315700007 Ministerstvo vnútra SR    
  00151866 315,60 10.8.2017
  prenájom miestnosti    
1314700008 ŠÚRY LÁM    
  3020039825 70,00 15.8.2017
  prenájom miestnosti    
1313700009 Zámočníková Martina – JUMA    
  44712987 56,00 18.8.2017
  prenájom miestnosti    
1315700010 Lipčeyová Katarína    
  50160656 63,00 25.8.2017
  prenájom miestnosti    
1314700011 ŠÚRY LÁM    
  3020039825 70,00 30.8.2017
   prenájom miestnosti    
 1313700012  ŠÚRY LÁM    
   3020039825  70,00  14.9.2017
   prenájom miestnosti    
1312700013 Zámočníková Martina – JUMA    
  44712987 56,00 29.9.2017
  prenájom miestnosti    
1311700014 ŠÚRY LÁM    
  3020039825 90,00 6.10.2017
  prenájom miestnosti    
1310700015 Zámočníková Martina – JUMA    
  44712987 72,00 13.10.2017
  prenájom miestnosti    
1319700016 OBUTY Richard Tupý    
  34580107 90,00 20.10.2017
  prenájom miestnosti    
1318700017 Hanták Ivan    
  51022672 54,00 27.10.2017
  prenájom miestnosti    
1317700018 Zámočníková Martina – JUMA    
  44712987 72,00 10.11.2017
   prenájom miestnosti    
 1316700019  MŠ-SK, s.r.o.    
   46848771  72,00 11.11.2017
  prenájom miestnosti    
1318700020 ŠÚRY LÁM    
  3020039825 90,00 24.11.2017
  prenájom miestnosti    
1317700021 TŠK Tiffany    
  45017131 112,00 29.11.2017
  prenájom miestnosti    
1316700022 Lipčeyová Katarína    
  50160656 85,50 1.12.2017
  prenájom miestnosti    
1315700023 OBUTY Richard Tupý    
  34580107 90,00 8.12.2017
  prenájom miestnosti    
1314700024 Zámočníková Martina – JUMA    
  44712987 72,00 21.12.2017
  prenájom miestnosti    
1313700025 ŠÚRY LÁM    
  3020039825 90,00 22.12.2017