Zmluvy 2016

Číslo zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana IČO Zverejnená dňa
         
201601 plyn na rok 2016 SPP a.s. 35815256 4.1.2016
201602 zabezpečeie olympiád 2016 Obvodný úrad BB 37950258 23.2.2016
201603 Nájom telocvične  SOŠ 37956124 5.10.2016
201604 dodatok  Slovak Telekom  35763469 10.10.2016
201605 plyn na rok 2017 SPP a.s. 35815256 16.12.2016