Zmluvy – prenájom sály 2019

 

 č. zmluvy
partner účel  vystavená dňa  zverejnená dňa
201901 Michaela Pacalajová prenájom sály 14.1.2019 18.1.2019
201902 PaedDr. Monika Solčanová prenájom sály 30.1.2018 5.2.2019
201903 Rodičovské združenie pri GFŠ prenájom sály 12.2.2019 13.2.2019
201904 Miroslava Kováčiková prenájom sály 18.2.2019 21.2.2019
201905 Miroslava Kováčiková prenájom sály 18.3.2019 27.3.2019
201906 Mgr. Lenka Bratková prenájom sály 7.6.2019 10.6.2019
201907 Helena Tomčániová prenájom sály 6.9.2019 6.9.2019
201908 Peter Binda prenájom sály 13.9.2019 20.9.2019
201909 Iveta Kubicová prenájom sály 23.10.2019 28.10.2019
201910 Iveta Kubicová prenájom sály 23.10.2019 28.10.2019
201911 Stavebné bytové družstvo prenájom sály 25.10.2019 28.10.2019
201912 Centrum pre deti a rodiny NB prenájom sály 8.11.2019 8.11.2019
201913 Štálanská slamienka prenájom sály 15.11.2019 15.11.2019
201914 TRISTONE FLOWTECH SLOVAKIA s.r.o. prenájom sály 20.11.2019 2.12.2019