Úvod » Zmluvy – prenájom sály 2019

Zmluvy – prenájom sály 2019

 č. zmluvy
partner účel  vystavená dňa  zverejnená dňa
201901 Michaela Pacalajová prenájom sály 14.1.2019 18.1.2019
201902 PaedDr. Monika Solčanová prenájom sály 30.1.2018 5.2.2019
201903 Rodičovské združenie pri GFŠ prenájom sály 12.2.2019 13.2.2019
201904 Miroslava Kováčiková prenájom sály 18.2.2019 21.2.2019
201905 Miroslava Kováčiková prenájom sály 18.3.2019 27.3.2019
201906 Mgr. Lenka Bratková prenájom sály 7.6.2019 10.6.2019
201907 Helena Tomčániová prenájom sály 6.9.2019 6.9.2019