Štafetový beh a Beh mieru 2024

Mesto Nová Baňa, CVČ a ZŠ J. Zemana Nová Baňa organizujú ŠTAFETOVÝ BEH o pohár mesta Nová Baňa

BEH MIERU

7. mája 2024 o 8000 hod. v ZŠ J. Zemana Nová Baňa

Bližšie informácie: v CVČ – J. Kološta, 045/68 56 365

Facebook
Pinterest
Twitter
WhatsApp
VK
Telegram
Email