Zmluvy 2020

 číslo zmluvy
predmet zmluvy  zmluvná strana  IČO  zverejnená dňa
202001 zabezpečenie olympiád OÚ Banská Bystrica 00151866 5.2.2020
202002 Zmluva o dodávke elektriny Energie2, a.s. 46113177 25.5.2020
202003 Zmluva o prenájme telocvične OZ Funkčný tréning 50827502 5.10.2020
202004 Zmluva o dodávke plynu SPP, a.s. 35815256 3.12.2020
202005 Zmluva o bežnom účte Slovenská sporiteľňa 00151653 10.12.2020
202006 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom 35763469 18.12.2020