Úvod » Zmluvy 2020

Zmluvy 2020

 číslo zmluvy
predmet zmluvy  zmluvná strana  IČO  zverejnená dňa
202001 zabezpečenie olympiád OÚ Banská Bystrica 00151866 5.2.2020
202002 Zmluva o dodávke elektriny Energie2, a.s. 46113177 25.5.2020
202003 Zmluva o prenájme telocvične OZ Funkčný tréning 50827502 5.10.2020