Odberateľské faktúry 2022

 

Číslo Predmet faktúry Suma Dátum vystavenia
faktúry Odberateľ    
  IČO/r.č.    
  prenájom miestnosti    
1316200001 Zámočníková Martina – JUMA    
  44712987 72,00 18.2.2022
  jarný tábor    
1315200002 Elena Farbáková    
    105,00 7.3.2022
  prenájom miestnosti    
1314200003 OBUTY Richard Tupý    
  34580107 90,00 1.4.2022