Objednávky 2014

Číslo Popis objednávky Suma Dátum vystavenia
objednávky Dodávateľ
IČO
LPDE vrecia
4/1400001 Majster papier 10.1.2014
  36627348
  kostými
4/1400002 Jandzíková katarína
45700613 13.1.2014
aktualizacia web stranky
4/1400003 Miloš Kuruc
40925838 50 3.3.2014
toner
4/140004 Milan Mokrý
44387997 11.2.2014
obedy
4/140005 Ivan Lachký
34773452 10.2.2014
doprava
4/140006 Štrba doprava
30176018 17.2.2014
geografická olympiáda
4/140007 Valéria Holá
37146700 6.2.2014
biologická olympiáda
4/140008 Valéria Holá
37146700 6.2.2014
uzávierka roka 2013
4/1400009 Datalan
35810734 28.2.2014
doprava
4/1400010 Štrba dopravca
30176018 1.3.2014
servisná prehliadka
4/1400011 Profimont
47025468 5.3.2014
revízia elektroinštalácie
4/1400012 Škvarka Ján
14211734 1.4.2014
doprava
4/1400013 Ladislav Vozár
3336954 23.4.2014
obedy
4/1400014 Ivan Lachký
34773452 25.4.2014
obedy
4/1400015 Ivan Lachký
34773452 25.4.2014
kostými
4/1400016 Tatiana Lachká
156 1.5.2014
toner
4/1400017 Milan Mokrý
44387997 2.6.2014
doprava
4/1400018 Štrba dopravca
30176018 14.5.2014
obedy
4/1400019 Ivan Lachký
34773452 2.6.2014
obedy
4/1400020 Ivan Lachký
34773452 25.6.2014
doprava
4/1400021 Matocha Alojz
30483948 222,6 8.7.2014
doprava
4/1400022 Ladislav Vozár
33336954 699,74 27.7.2014
kontrola hasiaceho príst.
4/1400023 Vemax
35924462 13,44 15.7.2014
letný tábor
4/1400024 RBV
36786225 4.7.2014
stavebné práce
4/1400025 Stavcomp s.r.o.
45898219 627,49 11.8.2014
doprava
4/1400026 Štrba dopravca
30176018 12.8.2014
vymalovanie sály
4/1400027 Pitner Anton
10930272 710 16.9.2014
mikiny
4/1400028 Peter Beťko
34773932 120 22.9.2014
školenie
4/1400029 Asociácia AS3
42280893 196 28.10.2014
obedy
4/1400030 Ivan Lachký
34773452 29.10.2014
strešná krytina
4/1400031 Holý Anton
33337641 29.10.2014
vývoz septíkla
4/1400032 Ekotranz
31632262 29.10.2014
oprava elektrozariadenia
4/1400033 Budinský MEIZ
34772065 24.10.2014
svietidlá do sály
4/1400034 Budinský MEIZ
34772065 12.11.2014
maliarske prace
4/1400035 Pitner Anton
10930272 490 1.12.2014
doprava
4/1400036 Štrba dopravca
30176018 300 5.12.2014
oprava vodoinštalácie
4/1400037 Volf Oliver
41413474 5.12.2014
vstavaná skrina
4/1400038 Krištof Ladislav
44896824 425 15.12.2014
čerpanie SF
4/1400039 Budinská Katarína
47776072 65 15.12.2014
čerpanie SF
4/1400040 Zuzana Doubravová
47940115 42,5 15.12.2014
počítač PC HP
4/1400041 eScomp
40537145 280 15.12.2014
servisné práce
4/1400042 eScomp
40537145 15.12.2014
výroba mreží
4/1400043 Milan Polc
34608826 120 15.12.2014
BOZP
4/1400044 Bakoš Peter
12607835 26.12.2014
stoly + stoličky
4/1400045 Ing. Ľuboš Barbora
34773991 4 760,00 31.12.2014