Faktúry 2014

Číslo Predmet faktúry Suma Dátum prijatia
faktúry Dodávateľ
IČO
plyn
2014/1 SPP a.s.
35815256 611,00 10.1.2014
servisné služby
2014/2 Datalan
35810734 15,60 10.1.2014
pevná linka
2014/3 Slovak Telekom
35763469 29,09 10.1.2014
akrualizácia web stranky
2014/4 Majster papier revúca
36627348 13,92 15.1.2014
diaľkový ovládač
2014/5 Ján Budinský
14209314 24,19 15.1.2014
mobil
2014/6 Slovak Telekom
35763469 40,49 17.1.2014
el.energia
2014/7 SSE
36403008 -417,17 20.1.2014
LPDE vrecia
2014/8 Majster papier revúca  
36627348 6,24 23.1.2014
kostými
2014/9 Jandzíková Katarína
45700613 131,60 24.1.2014
podpora programu
2014/10 Softip
36785512 32,57 27.1.2014
akrualizácia web stranky
2014/11 Xcomp
40925838 50,00 4.2.2014
plyn
2014/12 SPP a.s.
35815256 611,00 7.2.2014
pevná linka
2014/13 Slovak Telekom
35763469 34,12 7.2.2014
servisné služby
2014/14 Datalan
35810734 15,60 7.2.2014
Bozp
2014/15 Peter Bakoš
12607835 24,00 12.2.2014
obedy
2014/16 Školská jedáleň
37833910 28,00 12.2.2014
obedy
2014/17 Školská jedáleň
37833910 10,36 12.2.2014
SF obedy
2014/18 Školská jedáleň
37833910 8,40 17.2.2014
toner
2014/19 Milan Mokrý
44387997 19,46 20.2.2014
mobil
2014/20 Slovak Telekom
35763469 39,18 20.2.2014
obedy
2014/21 Ivan Lahcký
34773452 141,95 21.2.2014
doprava
2014/22 Štrba dopravca
30176018 126,00 21.2.2014
geografická olympiáda
2014/23 Valéria Holá
37146700 148,50 21.2.2014
biologická olympiáda
2014/24 Valéria Holá
37146700 49,75 21.2.2014
voda
2014/25 Veolia
36644030 25,94 25.2.2014
plyn
2014/26 SPP
35815256 611,00 5.3.2014
obedy
2014/27 Školská jedáleň
37833910 27,00 5.3.2014
obedy
2014/28 Školská jedáleň
37833910 9,99 5.3.2014
obedy SF
2014/29 Školská jedáleň
37833910 8,10 5.3.2014
pevná linka
2014/30 Slovak Telekom
35763469 31,78 7.3.2014
servisná prehliadka
2014/31 Profimont
47025468 72,00 7.3.2014
BOZP
2014/32 Peter Bakoš
12607835 24,00 7.3.2014
servisné služby
2014/33 Datalan
35810734 15,60 10.3.2014
uzavierka roka 2013
2014/34 Datalan
35810734 33,00 10.3.2014
mobil
2014/35 Slovak Telekom
35763469 37,79 10.3.2014
členský poplatok
2014/36 Asociácia centier
37817060 60,00 10.3.2014
doprava
2014/37 Štrba dopravca
30176018 120,60 10.3.2014
preprava
2014/38 Štrba dopravca
30176018 120,00 10.3.2014
čerpanie SF
2014/39 Chmelková Erika
46139257 40,00 21.3.2014
plyn
2014/40 SPP
35815256 611,00 9.4.2014
pevná linka
2014/41 Slovak Telekom
35763469 30,47 11.4.2014
servisné služby
2014/42 Datalan
35810734 15,60 11.4.2014
obedy SF
2014/43 Školská jedáleň
37833910 10,10 11.4.2014
obedy
2014/44 Školská jedáleň
37833910 12,58 11.4.2014
obedy
2014/45 Školská jedáleň
37833910 34,00 11.4.2014
BOZP
2014/46 Peter Bakoš
12607835 24,00 11.4.2014
mobil
2014/47 Slovak Telekom
35763469 37,79 22.4.2014
revízia elektroinštalácie
2014/48 Škvarka Ján
14211734 242,71 22.4.2014
podpora programu
2014/49 Softip
36785512 32,57 23.4.2014
obedy
2014/50 Ivan Lachký
34773452 12,80 25.4.2014
obedy
2014/51 Ivan Lachký
34773452 110,22 25.4.2014
BOZP
2014/52 Peter Bakoš
12607835 24,00 5.5.2014
plyn
2014/53 SPP
35815256 611,00 5.5.2014
obedy
2014/54 Školská jedáleň
37833910 28,00 5.5.2014
SF obedy
2014/55 Školská jedáleň
37833910 8,50 5.5.2014
obedy
2014/56 Školská jedáleň  
37833910 10,36 5.5.2014
servisné služby
2014/57 Datalan
35810734 15,60 7.5.2014
kostými
2014/58 Tatiana Lachká
156,00 7.5.2014
pevná linka
2014/59 Slovak Telekom
35763469 28,92 12.5.2014
mobil
2014/60 Slovak Telekom
35763469 38,28 19.5.2014
doprava
2014/61 Ladislav Vozár
3336954 114,96 19.5.2014
voda
2014/62 Veolia
36644030 41,42 2.6.2014
SF obedy
2014/63 Školská jedáleň
37833910 8,70 6.6.2014
obedy
2014/64 Školská jedáleň
37833910 29,00 6.6.2014
obedy
2014/65 Školská jedáleň
37833910 10,73 6.6.2014
toner
2014/66 Milan Mokrý
44387997 7,82 6.6.2014
BOZP
2014/67 Peter Bakoš
12607835 24,00 6.6.2014
doprava
2014/68 Štrba dopravca
30176018 68,40 6.6.2014
servisné služby
2014/69 Datalan
35810734 15,60 6.6.2014
pevná linka
2014/70 Slovak Telekom
35763469 30,10 6.6.2014
obedy
2014/71 Ivan Lachký
34772452 101,87 16.6.2014
mobil
2014/72 Slovak Telekom
35763469 39,40 25.6.2014
webhosting, domena
2014/73 Kuruc Miloš
40925838 115,00 23.6.2014
servisné služby
2014/74 Datalan
35810734 15,60 2.7.2014
pevná linka
2014/75 Slovak Telekom
35763469 36,76 2.7.2014
obedy
2014/76 Školská jedáleň
37833910 24,00 4.7.2014
obedy
2014/77 Školská jedáleň
37833910 8,88 4.7.2014
plyn
2014/78 SPP
35815256 248,00 21.7.2014
plyn
2014/79 SPP
35815256 -3 668,06 14.7.2014
mobil
2014/80 Slovak Telekom
35763469 43,58 24.7.2014
podpora programu
2014/81 Softip
36785512 32,57 24.7.2014
doprava
2014/82 Matocha Alojz
30483948 222,60 24.7.2014
plyn
2014/83 SPP
35815256 63,84 24.7.2014
plyn
2014/84 SPP
35815256 126,11 24.7.2014
BOZP
2014/85 Peter Bakoš
12607835 24,00 24.7.2014
BOZP
2014/86 Peter Bakoš
12607835 24,00 1.8.2014
servisné služby
2014/87 Datalan
35810734 15,60 4.8.2014
doprava
2014/88 Ladislav Vozár
3336954 699,74 4.8.2014
plyn
2014/89 SPP
35815256 248,00 4.8.2014
kontrola hasiace prist.
2014/90 Vemax Nitra
35924462 13,44 4.8.2014
letný tábor
2014/91 RBV
36786225 4 040,00 4.8.2014
stavebné práce
2014/92 Stavcomp
45898219 627,49 15.8.2014
pevná linka
2014/93 Slovak Telekom
35763469 32,98 27.8.2014
obedy
2014/94 Školská jedáleň
37833910 7,20 2.9.2014
plyn
2014/95 SPP
35815256 400,00 2.9.2014
BOZP
2014/96 Peter Bakoš  
12607835 24,00 2.9.2014
doprava
2014/97 Štrba dopravca
30176018 187,60 2.9.2014
mobil
2014/98 Slovak Telekom
35763469 37,88 2.9.2014
voda
2014/99 Veolia
36644030 40,15 3.9.2014
servisné služby
2014/100 Datalan
35810734 15,60 8.9.2014
pevná linka
2014/101 Slovak Telekom
35763469 35,27 8.9.2014
vymalovanie sály
2014/102 Pitner Anton
10930272 710,00 24.9.2014
mikiny pre CVČ
2014/103 Peter Beťko
34773932 120,00 26.9.2014
mobil
2014/104 Slovak Telekom
35763469 37,68 26.9.2014
plyn
2014/105 SPP
35815256 400,00 6.10.2014
BOZP
2014/106 Peter Bakoš
12607835 24,00 6.10.2014
obedy
2014/107 Školská jedáleň
37833910 12,58 6.10.2014
SF obedy
2014/108 Školská jedáleň
37833910 10,20 6.10.2014
obedy
2014/109 Školská jedáleň
37833910 34,00 6.10.2014
servisné služby
2014/110 Datalan
35810734 15,60 6.10.2014
pevná linka
2014/111 Slovak Telekom
35763469 28,92 6.10.2014
mobil
2014/112 Slovak Telekom
35763469 45,68 17.10.2014
triedne knihy
2014/113 Ševt
31331131 44,50 17.10.2014
obedy
2014/114 Ivan Lachký
34773452 207,08 20.10.2014
podpora programu
2014/115 Softip
36785512 32,57 23.10.2014
školenie
2014/116 Asociácia AS3
42280893 196,00 29.10.2014
pevná linka
2014/117 Slovak Telekom
35763469 31,37 3.11.2014
obedy
2014/118 Školská jedáleň
37833910 38,00 3.11.2014
obedy
2014/119 Školská jedáleň
37833910 14,06 3.11.2014
obedy SF
2014/120 Školská jedáleň
37833910 11,40 3.11.2014
BOZP
2014/121 Peter Bakoš
12607835 24,00 3.11.2014
podpora programu
2014/122 Datalan
35810734 15,60 3.11.2014
oprava elektrozariadenia
2014/123 Budinský Meiz
34772065 400,55 20.11.2014
svietidlá do sály
2014/124 Budinský Meiz
34772065 520,00 20.11.2014
mobil
2014/125 Slovak Telekom
35763469 35,29 20.11.2014
vývoz septíka
2014/126 Ekotranz
31632262 484,80 20.11.2014
plyn
2014/127 SPP
35815256 400,00 20.11.2014
poistenie budovy
2014/128 Komunálna
67,72 20.11.2014
pevná linka
2014/129 Slovak Telekom
35763469 29,74 3.12.2014
výmena strešnej krytiny
2014/130 Holý Anton
33337641 4 994,10 3.12.2014
obedy
2014/131 Školská jedáleň
37833910 11,10 3.12.2014
obedy
2014/132 Školská jedáleň
37833910 30,00 3.12.2014
obedy SF
2014/133 Školská jedáleň
37833910 9,00 3.12.2014
plyn
2014/134 SPP
35815256 400,00 3.12.2014
servisné služby
2014/135 Datalan
35810734 15,60 3.12.2014
BOZP
2014/136 Peter Bakoš
12607835 24,00 3.12.2014
maliarske prace
2014/137 Anton Pitner
10930272 490,00 5.12.2014
voda
2014/138 Veolia
3644030 23,87 5.12.2014
obedy
2014/139 Ivan lachký
34773452 105,21 5.12.2014
BOZP
2014/140 Peter Bakoš
12607835 24,00 10.12.2014
oprava vodoinštalácie
2014/141 Oliver Volf
41413474 66,60 10.12.2014
doprava
2014/142 Štrba dopravca
30176018 300,00 10.12.2014
vstavaná skrina
2014/143 Krištof Ladislav
44896824 425,00 15.12.2014
obedy
2014/144 Školská jedáleň
37833910 8,51 15.12.2014
obedy
2014/145 Školská jedáleň
37833910 23,00 15.12.2014
SF obedy
2014/146 Školská jedáleň
37833910 6,90 15.12.2014
čerpanie SF
2014/147 Katarína Budinská
4776072 65,00 19.12.2014
čerpanie SF
2014/148 Zuzana Doubravová
47940115 42,50 19.12.2014
počítač
2014/149 Escomp
40537145 280,00 19.12.2014
servisné práce
2014/150 Escomp
40537145 111,30 19.12.2014
mreže na okná
2014/151 Milan Polc
34608826 120,00 19.12.2014
mobil
2014/152 Slovak Telekom
35763469 36,29 29.12.2014