Zmluvy – prenájom sály 2014

číslo zmluvy Partner Účel Vystavená dňa Zverejnená dňa
2014/1 Šúri Lám prenájom sály 10.1.2014 15.1.2014
2014/2 Martina Zámočníková – JUMA prenájom sály 17.1.2014 19.1.2014
2014/3 Jarmila Víťazková prenájom sály 20.1.2014 22.1.2014
2014/4 Home Sales s.r.o. prenájom sály 21.1.2014 22.1.2014
2014/5 Emil Gulčík prenájom sály 27.1.2014 31.1.2014
2014/6 Vlček s.r.o. prenájom sály 31.1.2014 31.1.2014
2014/7 Noat s.r.o. prenájom sály 5.2.2014 10.2.2014
2014/8 ZKSM prenájom sály 3.3.2014 8.3.2014
2014/9 Noat s.r.o. prenájom sály 3.3.2014 8.3.2014
2014/10 Jarmila Víťazková prenájom sály 7.3.2014 10.3.2014
2014/11 Emil Gulčík prenájom sály 10.3.2014 15.3.2014
2014/12 Šúri Lám prenájom sály 14.3.2014 16.3.2014
2014/13 Martina Zámočníková – JUMA prenájom sály 17.3.2014 20.3.2014
2014/14 Ing. Eva Dvořaková prenájom sály 25.4.2014 30.4.2014
2014/15 Noat s.r.o. prenájom sály 12.5.2014 18.5.2014
2014/16 Šúri Lám prenájom sály 13.6.2014 15.6.2014
2014/17 Emil Gulčík prenájom sály 16.6.2014 18.6.2014
2014/18 Noat s.r.o. prenájom sály 19.6.2014 21.6.2014
2014/19 Vojtech Lipčej prenájom sály 23.6.2014 25.6.2014
2014/20 Ing. Eva Dvořaková prenájom sály 13.8.2014 15.8.2014
2014/21 Emil Gulčík prenájom sály 16.9.2014 18.9.2014
2014/22 Katarína Holá prenájom sály 20.9.2014 22.9.2014
2014/23 Jarmila Víťazková prenájom sály 6.10.2014 10.10.2014
2014/24 Šúri Lám prenájom sály 10.10.2014 13.10.2014
2014/25 Martina Zámočníková – JUMA prenájom sály 13.10.2014 15.10.2014
2014/26 Emil Gulčík prenájom sály 10.11.2014 15.11.2014
2014/27 Valentovič Juraj prenájom sály 13.11.2014 15.11.2014
2014/28 Ing. Eva Dvořaková prenájom sály 4.12.2014 8.12.2014
2014/29 OZ priateľstvo prenájom sály 8.12.2014 10.12.2014