Úvod » Objednávky 2020

Objednávky 2020

číslo  popis objednávky  suma  dátum
objednávky dodávateľ   vystavenia
  IČO    
  abonencia PaM 2020    
10/2000001 Poradca s.r.o.    
  36371271 0,00 10.1.2020
  školenie    
10/2000002 Softip, a.s.    
  36785512 0,00 13.1.2020
  všeobecný materiál    
10/2000003 METRO Cash a Carry SR s.r.o.    
  45952671 0,00 20.1.2020
  všeobecný materiál    
10/2000004 METRO Cash a Carry SR s.r.o.    
  45952671 0,00 20.1.2020
  obedy    
10/2000005 František Návarka    
  14210541 0,00 30.1.2020
  doprava LV    
10/2000006 Ing. Štrba Pavol    
  46379053 0,00 30.1.2020
  čelenky s potlačou    
10/2000007 Peter Beťko CRO-MAGS    
  34773932 0,00 31.1.2020
  skartácia dokumentov    
10/2000008 Green Wave Recycling s.r.o.    
  45539197 0,00 31.1.2020
  znak , tabuľky SR    
10/2000009 Obchod – SVK, s.r.o.    
  47175397 0,00 31.1.2020
  hudobná produkcia    
10/2000010 Mgr. Rastislav Uhrecký    
  6702086886 0,00 31.1.2020
  obedy    
10/2000011 František Návarka    
  14210541 0,00 28.2.2020
  doprava LV    
10/2000012 Ing. Štrba Pavol    
  46379053 0,00 28.2.2020
  doprava BA    
10/2000013 Ing. Štrba Pavol    
  46379053 0,00 28.2.2020
  AXAGON RHD, SSD    
10/2000014 Sakira, s.r.o.    
  50783050 0,00 2.3.2020
  všeobecný materiál    
10/2000015 METRO, s.r.o.    
  45952671 0,00 10.3.2020
  obedy    
10/2000016 František Návarka    
  14210541 0,00 27.3.2020
  obedy    
10/2000017 Martina Lošonská    
  46886460 0,00 31.3.2020
  servis kotla    
10/2000018 PROFIMONT NB s.r.o.    
  47025468 0,00 9.4.2020
  ročný webhosting    
10/2000019 Miloš Kuruc – Xcomp    
  40925838 0,00 5.6.2020
  obedy    
10/2000020 Martina Lošonská    
  46886460 0,00 5.6.2020
  servis zabezpečovacieho zariadenia    
10/2000021 Ján Budinský-EZS SERVIS    
  14209314 0,00 12.6.2020
  opravárenské práce    
10/2000022 Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o.    
  36644277 0,00 16.6.2020
  obedy    
10/2000023 Café – Restaurant Nezábudka    
  14210541 0,00 29.6.2020