Objednávky 2020

číslo  popis objednávky  suma  dátum
objednávky dodávateľ   vystavenia
  IČO    
  abonencia PaM 2020    
10/2000001 Poradca s.r.o.    
  36371271 0,00 10.1.2020
  školenie    
10/2000002 Softip, a.s.    
  36785512 0,00 13.1.2020
  všeobecný materiál    
10/2000003 METRO Cash a Carry SR s.r.o.    
  45952671 0,00 20.1.2020
  všeobecný materiál    
10/2000004 METRO Cash a Carry SR s.r.o.    
  45952671 0,00 20.1.2020
  obedy    
10/2000005 František Návarka    
  14210541 0,00 30.1.2020
  doprava LV    
10/2000006 Ing. Štrba Pavol    
  46379053 0,00 30.1.2020
  čelenky s potlačou    
10/2000007 Peter Beťko CRO-MAGS    
  34773932 0,00 31.1.2020
  skartácia dokumentov    
10/2000008 Green Wave Recycling s.r.o.    
  45539197 0,00 31.1.2020
  znak , tabuľky SR    
10/2000009 Obchod – SVK, s.r.o.    
  47175397 0,00 31.1.2020
  hudobná produkcia    
10/2000010 Mgr. Rastislav Uhrecký    
  6702086886 0,00 31.1.2020
  obedy    
10/2000011 František Návarka    
  14210541 0,00 28.2.2020
  doprava LV    
10/2000012 Ing. Štrba Pavol    
  46379053 0,00 28.2.2020
  doprava BA    
10/2000013 Ing. Štrba Pavol    
  46379053 0,00 28.2.2020
  AXAGON RHD, SSD    
10/2000014 Sakira, s.r.o.    
  50783050 0,00 2.3.2020
  všeobecný materiál    
10/2000015 METRO, s.r.o.    
  45952671 0,00 10.3.2020
  obedy    
10/2000016 František Návarka    
  14210541 0,00 27.3.2020
  obedy    
10/2000017 Martina Lošonská    
  46886460 0,00 31.3.2020
  servis kotla    
10/2000018 PROFIMONT NB s.r.o.    
  47025468 0,00 9.4.2020
  ročný webhosting    
10/2000019 Miloš Kuruc – Xcomp    
  40925838 0,00 5.6.2020
  obedy    
10/2000020 Martina Lošonská    
  46886460 0,00 5.6.2020
  servis zabezpečovacieho zariadenia    
10/2000021 Ján Budinský-EZS SERVIS    
  14209314 0,00 12.6.2020
  opravárenské práce    
10/2000022 Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o.    
  36644277 0,00 16.6.2020
  obedy    
10/2000023 Café – Restaurant Nezábudka    
  14210541 0,00 29.6.2020
  obedy    
10/2000024 Lošonská Martina    
  46886460 0,00 29.6.2020
  gumené rukavice    
10/2000025 Zuzana Majeríková    
  43015999 0,00 1.7.2020
  kartónové podložky    
10/2000026 SECUPACK s.r.o.    
  28287592 0,00 1.7.2020
  rekreačné jazdenie – Letný tábor    
10/2000027 Jazdecká škola Beri s.r.o.    
  47392932 0,00 1.7.2020
  rekreačné jazdenie – Letný tábor    
10/2000028 Jazdecká škola Beri s.r.o.    
  47392932 0,00 10.7.2020
  doprava    
10/2000029 Ing. Pavol Štrba    
  46379053 0,00 46379053
  doprava    
10/2000030 Ing. Pavol Štrba    
  46379053 0,00 13.7.2020
  doprava    
10/2000031 Ing. Pavol Štrba    
  46379053 0,00 24.7.2020
  doprava    
10/2000032 Ing. Pavol Štrba    
  46379053 0,00 24.7.2020
  obedy    
10/2000033 František Návarka Café – Restaurant    
  14210541 0,00 27.7.2020
  obedy    
10/2000034 Lošonská Martina    
  46886460 0,00 27.7.2020
  kostýmy    
10/2000035 Mgr. Michaela Čuhárová    
  36880272 0,00 3.8.2020
  doprava    
10/2000036 Ing. Pavol Štrba    
  46379053 0,00 4.8.2020
  servisné práce    
10/2000037 Datalan, a.s.    
  35810734 0,00 17.8.2020
  strešná plachta biela    
10/2000038 MUTTON s.r.o.    
  36656020 0,00 24.8.2020
  servisné práce PC    
10/2000039 TeamArena, s.r.o.    
  52555798 0,00 25.8.2020
  opravárenské práce    
10/2000040 Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o.    
  36644277 0,00 2.9.2020
  obedy    
10/2000041 Martina Lošonská    
  46886460 0,00 2.9.2020
  čistiace prostriedky    
10/2000042 METRO Cash a Carry SR s.r.o.    
  45952671 0,00 10.9.2020
  separovacie kontajnery a nádoby    
10/2000043 Technické služby mesta Nová Baňa    
  00185221 0,00 10.9.2020
  triedne knihy    
10/2000044 ŠEVT a.s.    
  31331131 0,00 10.9.2020
  revízia hasiaceho prístroja    
10/2000045 VEMAX Nitra s.r.o.    
  35924462 0,00 10.9.2020
  maliarske práce    
10/2000046 Jana Pittnerová    
  44563515 0,00 18.9.2020
  AVP Kaspersky predĺženie    
10/2000047 eScomp    
  40537145 0,00 28.9.2020
  obedy    
10/2000048 František Návarka    
  14210541 0,00 28.9.2020
  obedy    
10/2000049 Lošonská Martina    
  46886460 0,00 30.9.2020
  obedy    
10/2000050 Lošonská Martina    
  46886460 0,00 10.11.2020
  obedy    
10/2000051 František Návarka    
  14210541 0,00 11.11.2020
  záložný zdroj    
10/2000052 sakira, s.r.o.    
  50783050 0,00 18.11.2020
  AVP Eset predĺženie    
10/2000053 sakira, s.r.o.    
  50783050 0,00 18.11.2020
  revízia bleskozvodu    
10/2000054 Škvarka Ján    
  14211734 0,00 19.11.2020
  revízia komína    
10/2000055 Hudec Štefan – Kominárstvo    
  11927232 0,00 19.11.2020
  obedy    
10/2000056 Lošonská Martina    
  46886460 0,00 30.11.2020
  plstené ciganky    
10/2000057 Šťastný Štefan – TOGA    
  32805900 0,00 11.12.2020
  pozinkovaná brána    
10/2000058 Milan Polc    
  34608826 0,00 11.12.2020
  opr. práce pri revidovaní el. zariadenia    
10/2000059 Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o.    
  36644277 0,00 11.12.2020
  luky, šípy, terče, vzduchovky    
10/2000060 afg.sk, s.r.o.    
  36249955 0,00 11.12.2020
  komoda    
10/2000061 Ing. Ľuboš Barbora – SBM com    
  34773991 0,00 11.12.2020
  hrnčiarsky kruh    
10/2000062 Sikora Leoš    
  60583991 0,00 11.12.2020
  obedy    
10/2000063 František Návarka    
  14210541 0,00 18.12.2020
  obedy    
10/000064 Martina Lošonská    
  46886460 0,00 18.12.2020
  switch +servis    
10/2000065 eScomp    
  40537145 0,00 18.12.2020