Objednávky 2023

číslo  popis objednávky  suma  dátum
objednávky dodávateľ   vystavenia
  IČO    
  obedy    
13/2300001 František Návarka    
  14210541 0,00 2.1.2023
  obedy    
13/2300002 Robert Brodziansky    
  40537811 0,00 2.1.2023
  školenie    
13/2300003 ICV Košice    
  51424266 30,00 4.1.2023
  školenie    
13/2300004 SOFTIP, a.s.    
  36785512 96,00 4.1.2023
  opravárenské práce    
13/2300005 Mestský bytový podnik NB    
  36644277 97,57 19.1.2023
  účtovná závierka    
13/2300006 Datalan, a.s.    
  35810734 124,93 31.1.2023
  obedy    
13/2300007 František Návarka    
  14210541 0,00 1.2.2023
  obedy    
13/2300008 Robert Brodziansky    
  40537811 0,00 1.2.2023
  učebno-kompenzačné    
13/2300009 AITEC, s.r.o.    
  43829171 21,40 13.3.2023
  obedy    
13/2300010 František Návarka    
  14210541 0,00 13.3.2023
  obedy    
13/2300011 Robert Brodziansky    
  40537811 0,00 13.3.2023
  obedy    
13/2300012 František Návarka    
  14210541 0,00 3.4.2023
  obedy    
13/2300013 Robert Brodziansky    
  40537811 0,00 3.4.2023
  divadelné predstavenie    
13/2300014 OZ Človečina    
  36090247 125,00 3.4.2023
  doprava    
13/2300015 Ing. Pavol Štrba    
  46379053 80,00 3.4.2023
  servis kotla    
13/2300016 PROFIMONT NB s.r.o.    
  47025468 72,00 21.4.2023
  obedy    
13/2300017 František Návarka    
  14210541 0,00 2.5.2023
  obedy    
13/2300018 Robert Brodziansky    
  40537811 0,00 2.5.2023
  učebno-kompenzačné    
13/2300019 DECATHLON SK s.r.o.    
  47658827 69,00 25.5.2023
  farebná vlajková girlanda    
13/2300020 Balónový sen s.r.o.    
  51793512 61,60 30.5.2023
  obedy    
13/2300021 František Návarka    
  14210541 0,00 1.6.2023
  obedy    
13/2300022 Robert Brodziansky    
  40537811 0,00 1.6.2023
  webhosting poplatok    
13/2300023 Miloš Kuruc – Xcomp    
  40925838 85,00 2.6.2023
  občerstvenie Malý záchranár    
13/2300034 František Návarka    
  14210541 60,50 5.6.2023
  obedy    
13/2300025 Základná škola Jána Zemana    
  37831879 0,00 5.6.2023
  obedy    
13/2300026 František Návarka    
  14210541 0,00 3.7.2023
  doprava NB – BB a späť (doplatok)    
13/2300027 Ing. Pavol Štrba    
  46379053 80,00 17.7.2023
  školenie    
13/2300028 ICV Košice, n.o.    
  51424266 30,00 17.7.2023
  obedy    
13/2300029 František Návarka    
  14210541 109,20 1.8.2023
  obedy    
13/2300030 Robert Brodziansky    
  40537811 46,80 1.8.2023
  revízia hasiacich prístrojov    
13/2300031 VEMAX Nitra s.r.o.    
  35924462 36,48 9.8.2023
  obedy    
13/2300032 ZŠ Jána Zemana    
  37831879 0,00 4.9.2023
  obedy    
13/2300033 František Návarka    
  14210541 70,20 4.9.2023
  triedne knihy    
13/2300034 ŠEVT a.s.    
  2020295860 33,43 19.9.2023
  školenie    
13/2300035 ICV, n.o. Košice    
  51424266 30,00 21.9.2023
  obedy    
13/2300036 ZŠ Jána Zemana    
  37831879 0,00 2.10.2023
  obedy    
13/2300037  František Návarka    
  14210541 0,00 2.10.2023
  aktualizačné vzdelávanie    
13/2300038 Inšpirácia    
  51206633 60,00 9.10.2023
  obedy    
13/2300039 ZŠ Jána Zemana    
  37831879 0,00 2.11.2023
  obedy    
13/2300040 František Návarka    
  14210541 0,00 2.11.2023
  revízia komína    
13/2300041 Karol Bartoš – Kominárstvo    
  53394496 20,00 2.11.2023
  obedy    
13/2300042 ZŠ Jána Zemana    
  37831879 0,00 1.12.2023
  obedy    
13/2300043 František Návarka    
  14210541 0,00 1.12.2023
  abonencia PaM 2024    
13/2300044 Poradca s.r.o.    
  36371271 110,00 11.12.2023
  tanečné kostýmy    
13/2300045 Suchá Ivona    
  35338041 228,00 12.12.2023
  učebné ZÚ Lego    
13/2300046 Internet Mall Slovakia s.r.o.    
  35950226 168,60 12.12.2023
  učebné pomôcky    
13/2300047 Profib Wear s.r.o.    
  27768121 220,00 14.12.2023
  učebné pomôcky ZÚ keramický    
13/2300048 PECE spo. s.r.o.    
  36618233 142,40 14.12.2023