Odberateľské faktúry 2021

Číslo Predmet faktúry Suma Dátum vystavenia
faktúry Odberateľ    
  IČO/r.č.    
  olympiády    
1319100001 Ministerstvo vnútra SR    
  00151866 220,40 13.5.2021
  prenájom sály    
1318100002 Zámočníková Martina – JUMA    
  44712987 56,00 21.5.2021
  prenájom sály    
1317100003 Richard Tupý OBUTY    
  34580107 70,00 28.5.2021
  prenájom sály    
1316100004 Ashop s.r.o.    
  50296311 70,00 18.6.2021
  prenájom sály    
1315100005 Zámočníková Martina – JUMA    
  44712987 56,00 25.6.2021
  letný tábor    
1314100006 Farbáková Elena    
    100,00 14.7.2021
  prenájom sály    
1313100007 Zámočníková Martina – JUMA    
  44712987 56,00 16.7.2021
  letný tábor    
1312100008 Ing. Valachovičová Viktória, PhD.    
    100,00 10.8.2021
  prenájom sály    
1311100009 Zámočníková Martina – JUMA    
  44712987 56,00 13.8.2021