Zmluvy 2014

Číslo zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana IČO Zverejnená dňa
2014/1 zabezpečenie olympiád 2014 Obvodný úrad BB 37950258 23.2.2014
2014/2 dodávka plynu SPP a.s. 35815256 22.6.2014
2014/3 zmena programu Slovak telekom 35763469 15.10.2014