Zamestnanci

Interní a externí zamestnanci a dobrovoľníci:

Oblasť kultúry a umenia

 

550361_554708674555812_2028857306_nPaedDr. Tatiana Polcová – riaditeľka CVČ

V Centre voľného času ju nájdete v čase od 8,00 do 17,00 hod., alebo podľa činnosti a potrieb Centra voľného času.

DFS Novobanček – detský folklórny súbor

Tanečný súbor Zuzana 

Keramický  krúžok 

Novobanské mažoretky 

—————————————————————————————————————–

Oblasť spoločenskovedná a prírodovedná

12698354_1271139672912705_6466306440939294758_o

Tatiana Lachká

V Centre voľného času ju najčastejšie nájdete v čase od 9,00 do 17,00 hod., ale jej prítomnosť v CVČ závisí od rôznych organizovaných podujatí.

Lienky– tanečná prípravka

Lentilky – tanečný súbor

Lego 1 – mladšie deti

Lego 2 – staršie deti

Šperky dielnička

Plavecký

—————————————————————————————————————–

Oblasť telovýchova a technika

532389_10151090951262990_394775180_n

Mgr. Juraj Kološta

V Centre voľného času ho najčastejšie nájdete v čase od 9, 00  do 17,00 hod., ale jeho prítomnosť v CVČ závisí od rôznych organizovaných podujatí.

Stolný tenis

Strelecký I., Strelecký II.

Atletika I., Atletika II.

Plavecký

Lyžiarsky

Jazdecký

Cross Fit

Externí vedúci krúžku 

Mgr. Milan Jareš – Šachový krúžok

Peter Adamec – Včelársky

—————————————————————————————————————————

Hospodársky úsek

Mgr. Anna Kopernická – Ekonómka 

V Centre voľného času ju nájdete denne od 7,00 do 13,00 hod.

 

 

 

 

12122524_1178169495534484_3587772911964120154_nHelena Lacová– školníčka

V Centre voľného času ju nájdete v čase od 7.30 do 15,30 hod.

TS Zuzana

TS Zuzana

Pedagóg: PaedDr. Tatiana Polcová Stručný obsah:  tanec, kostýmy a veľa vystúpení Cena na 1.a 2.polrok:     16€

Čítať viac »