Odberateľské faktúry 2019

 

 

Číslo Predmet faktúry Suma Dátum vystavenia
faktúry Odberateľ
   
  IČO/r.č.
   
       
  prenájom miestnosti    
1315900001 Zámočníková Martina -JUMA    
  44712987 72,00 18.1.2019
  prenájom miestnosti    
1314900002 ŠÚRY LÁM    
  3020039825 90,00 1.2.2019
  prenájom miestnosti    
1313900003 Zámočníková Martina – JUMA    
  44712987 72,00 22.2.2019
  prenájom miestnosti    
1312900004 Lipčeyová Katarína    
  50160656 90,00 1.3.2019
  prenájom miestnosti    
1311900005 Zámočníková Martina – JUMA    
  44712987 72,00 22.3.2019
  prenájom miestnosti    
1310900006 OBUTY Richard Tupý    
  34580107 81,00 29.3.2019
  vyúčtovanie olympiád    
1319900007 MVSR    
  00151866 334,47 2.5.2019
  prenájom miestnosti    
1318900008 Zámočníková Martina – JUMA    
  44712987 67,50 17.5.2019
  prenájom miestnosti    
1317900009 OBUTY Richard Tupý    
  34580107 70,00 31.5.2019
  prenájom miestnosti    
1319900010 Jarmila Víťazková – MAJO    
  44951213 63,00 7.6.2019
  prenájom miestnosti    
1318900011 ŠÚRY LÁM    
  3020039825 70,00 21.6.2019
  prenájom miestnosti    
1317900012 Zámočníková Martina – JUMA    
  44712987 56,00 28.6.2019
  prenájom miestnosti    
1316900013 ŠÚRY LÁM    
  3020039825 70,00 2.8.2019
  prenájom miestnosti    
1315900014 Zámočníková Martina – JUMA    
  44712987 56,00 16.8.2019
  prenájom miestnosti    
1314900015 OBUTY Richard Tupý    
  34580107 70,00 13.9.2019
  prenájom miestnosti    
1313900016 Zámočníková Martina – JUMA    
  44712987 56,00 20.9.2019
  prenájom miestnosti    
1312900017 Hanták Ladislav    
  17779537 54,00 11.10.2019
  prenájom miestnosti    
1311900018 Job Impulse s.r.o.    
  46946098 18,00 16.10.2019
  prenájom miestnosti    
1310900019 ŠÚRY LÁM    
  3020039825 90,00 18.10.2019
  prenájom miestnosti    
1312900020 MŠ-SK, s.r.o.    
  46848771 81,00 19.10.2019
  prenájom miestnosti    
1311900021 Zámočníková Martina – JUMA    
  44712987 72,00 8.11.2019
  prenájom miestnosti    
1310900022 OBUTY Richard Tupý    
  34580107 81,00 15.11.2019
  prenájom miestnosti    
1319900023 Zámočníková Martina – JUMA 54,00 13.12.2019