Úvod » Odberateľské faktúry 2019

Odberateľské faktúry 2019

Číslo Predmet faktúry Suma Dátum vystavenia
faktúry Odberateľ
   
  IČO/r.č.
   
       
  prenájom miestnosti    
1315900001 Zámočníková Martina -JUMA    
  44712987 72,00 18.1.2019
  prenájom miestnosti    
1314900002 ŠÚRY LÁM    
  3020039825 90,00 1.2.2019
  prenájom miestnosti    
1313900003 Zámočníková Martina – JUMA    
  44712987 72,00 22.2.2019
  prenájom miestnosti    
1312900004 Lipčeyová Katarína    
  50160656 90,00 1.3.2019
  prenájom miestnosti    
1311900005 Zámočníková Martina – JUMA    
  44712987 72,00 22.3.2019
  prenájom miestnosti    
1310900006 OBUTY Richard Tupý    
  34580107 81,00 29.3.2019
  vyúčtovanie olympiád    
1319900007 MVSR    
  00151866 334,47 2.5.2019
  prenájom miestnosti    
1318900008 Zámočníková Martina – JUMA    
  44712987 67,50 17.5.2019
  prenájom miestnosti    
1317900009 OBUTY Richard Tupý    
  34580107 70,00 31.5.2019
  prenájom miestnosti    
1319900010 Jarmila Víťazková – MAJO    
  44951213 63,00 7.6.2019
  prenájom miestnosti    
1318900011 ŠÚRY LÁM    
  3020039825 70,00 21.6.2019
  prenájom miestnosti    
1317900012 Zámočníková Martina – JUMA    
  44712987 56,00 28.6.2019
  prenájom miestnosti    
1316900013 ŠÚRY LÁM    
  3020039825 70,00 2.8.2019
  prenájom miestnosti    
1315900014 Zámočníková Martina – JUMA    
  44712987 56,00 16.8.2019
  prenájom miestnosti    
1314900015 OBUTY Richard Tupý    
  34580107 70,00 13.9.2019
  prenájom miestnosti    
1313900016 Zámočníková Martina – JUMA    
  44712987 56,00 20.9.2019