Úvod » Odberateľské faktúry 2019

Odberateľské faktúry 2019

Číslo Predmet faktúry Suma Dátum vystavenia
faktúry Odberateľ
   
  IČO/r.č.
   
       
  prenájom miestnosti    
1315900001 Zámočníková Martina -JUMA    
  44712987 72,00 18.1.2019
  prenájom miestnosti    
1314900002 ŠÚRY LÁM    
  3020039825 90,00 1.2.2019
  prenájom miestnosti    
1313900003 Zámočníková Martina – JUMA    
  44712987 72,00 22.2.2019