Úvod » Zmluvy 2019

Zmluvy 2019

 číslo zmluvy
predmet zmluvy  zmluvná strana  IČO  zverejnená dňa
201901 zabezpečenie olympiád OÚ BB odbor školstva 00151866 01.02.2019
201902 zmluva o reklame COOP Jednota Žarnovica 00169030 28.2.2019
201903 zmluva o zverení správy majetku mesta Nová Baňa Mesto Nová Baňa 00320897 14.3.2019