Zmluvy 2019

 

 číslo zmluvy
predmet zmluvy  zmluvná strana  IČO  zverejnená dňa
201901 zabezpečenie olympiád OÚ BB odbor školstva 00151866 01.02.2019
201902 zmluva o reklame COOP Jednota Žarnovica 00169030 28.2.2019
201903 zmluva o zverení správy majetku mesta Nová Baňa Mesto Nová Baňa 00320897 14.3.2019
201904 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom 35763469 6.9.2019
201905 Dodatok č. 3 SPP 35815256 9.10.2019
201906 Zmluva o zverení správy majetku mesta Nová Baňa Mesto Nová Baňa 00320897 14.10.2019
201907 Zmluva o servisnom prenájme rohoží Lindström, s.r.o. 35742364 15.11.2019
201908 Zmluva o elektronických službách Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653 2.12.2019
201909 Zmluva o bežnom účte Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653 11.12.2019
201910 Zmluva o prenájme telocvične OZ Funkčný tréning – CF 50827502 11.12.2019
201911 Kúpna zmluva Martina Beňová   20.12.2019