Zmluvy 2013

Číslo zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana IČO Zverejnená dňa
2013/1 zmena pôvodného programu Slovak telekom 35763469 12.1.2013
2013/2 zabezpečenie olympiád 2013 Obvodný úrad BB 37950258 27.2.2013
2013/3 dodávka plynu SPP a.s. 35815256 8.6.2013
2013/4 letný tábor Sun hotels s.r.o. 46249524 9.6.2013
2013/5 nájom telocvične ZŠ. Sv. Alžbety 30232481 2.10.2013
2013/6 zmena programu pevná linka Slovak telekom 35763469 6.10.2013