Zmluvy 2015

Číslo zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana IČO Zverejnená dňa
2015/1 stravné lístky Doxx s.r.o. 36391000 28.1.2015
2015/2 dodávka plynu SPP a.s. 35815256 19.2.2015
2015/3 zabezpečeie olympiád 2015 Obvodný úrad BB 37950258 20.2.2015
2015/4 bubnová šou OZ bubnová šou 42333865 30.5.2015
2015/5 nájom telocvične Fit s.r.o. 46167510 11.9.2015
2015/6 zmena programu pevná linka Slovak telekom 35763469 25.9.2015
2015/7 nájom telocvične ZŠ sv. Alžbety 30232481 26.9.2015