Faktúry 2019

 číslo Predmet faktúry  Suma Dátum prijatia
 faktúry Dodávateľ    
  IČO    
  výkon zodpovednej osoby 01/2019    
1/2019 osobnyudaj.sk, s.r.o.    
  50528041 42,00 2.1.2019
  Korwin – podpora    
2/2019 Datalan, a.s.    
  35810734 15,60 2.1.2019
  pevná linka    
3/2019 Slovak Telekom    
  35763469 20,39 7.1.2019
  bezpečnostná SIM    
4/2019 Jablotron, s.r.o.    
  31645976 10,76 10.1.2019
  Zákony 2019    
5/2019 Poradca s.r.o.    
  36371271 74,00 11.1.2019
  plyn    
6/2019 SPP, a.s.    
  35815256 239,00 17.1.2019
  vyúčtovacia FA    
7/2019 SPP, a.s.    
  35815256 -840,77 17.1.2019
  mobil    
8/2019 Slovak Telekom    
  35763469 40,76 17.1.2019
  školenie    
9/2019 Inštitút celoživotného vzdelávania    
  51424266 30,00 17.1.2019
  vyúčtovacia FA    
10/2019 SSE, a.s.    
  36403008 -121,93 21.1.2019
  kovové regále    
11/2019 Bersicomp, s.r.o.    
  51478374 77,20 24.1.2019
  podpora programu    
12/2019 SOFTIP, a.s.    
  36785512 32,57 24.1.2019
  výkon zodpovednej osoby 2/2019    
13/2019 osobnyudaj.sk, s.r.o.    
  50528041 42,00 1.2.2019
  doprava    
14/2019 Ing. Pavol Štrba    
  46379053 39,00 1.2.2019
  BOZP a PO    
15/2019 Garancia Peter Bakoš    
  12607835 24,00 4.2.2019
  plyn    
16/2019 SPP, a.s.    
  35815256 239,00 4.2.2019
  obedy    
17/2019 Ivan Lachký    
  34773452 211,70 5.2.2019
  pevná linka    
18/2019 Slovak Telekom    
  35763469 20,82 5.2.2019
  Korwin – podpora    
19/2019 Datalan, a.s.    
  35810734 15,60 11.2.2019
  účtovná závierka 2018    
20/2019 Datalan, a.s.    
  35810734 118,80 11.2.2019
  servisná prehliadka kotla    
21/2019 PROFIMONT NB s.r.o.    
  47025468 72,00 12.2.2019
  mobilná sieť    
22/2019 Slovak Telekom    
  35763469 38,00 18.2.2019
  steperské topánky    
23/2019 Dancemaster    
  48413046 39,90 19.2.2019
  výkon zodpovednej osoby 03/2019    
24/2019 osobnyudaj.sk, s.r.o.    
  50528041 42,00 1.3.2019
  Korwin – podpora    
25/2019 DATALAN, a.s.    
  35810734 15,60 4.3.2019
  BOZP a PO 2/2019    
26/2019 Garancia Peter Bakoš    
  12607835 24,00 4.3.2019
  podlaha    
27/2019 Szalay Rastislav, Ing. S PARKET    
  46437746 552,02 4.3.2019
  obedy    
28/2019 Ivan Lachký    
  34773452 197,20 4.3.2019
  voda    
29/2019 Veolia voda    
  36644030 25,94 4.3.2019
  reklamné predmety    
30/2019 Sketch, s.r.o.    
  47024071 1431,31 5.3.2019
  pevná linka    
31/2019 Slovak Telekom 21,06 7.3.2019
  35763469    
  plyn 3/2019    
32/2019 SPP    
  35815256 239,00 7.3.2019
  doprava BB    
33/2019 Ing. Štrba Pavol    
  46379053 112,00 13.3.2019
  maliarske práce    
34/2019 Jana Pittnerová    
  44563515 400,00 14.3.2019
  maliarske, pokládkové práce    
35/2019 Jana Pittnerová 480,00 14.3.2019
  44563515    
  mobilná sieť    
36/2019 Slovak Telekom    
  35763469 38,70 18.3.2019
  legíny    
37/2019 Eva Beňová    
  36879606 137,68 22.3.2019
  legíny s pruhmi    
38/2019 LPP Slovakia, s.r.o.    
  36787507 83,88 22.3.2019
  divadelné predstavenie    
39/2019 SND    
  00164763 100,00 27.3.2019
  členský poplatok 2019    
40/2019 Asociácia centier voľného času    
  37817060 70,00 29.3.2019
  obedy    
41/2019 Ivan Lachký    
  34773452 197,20 1.4.2019
  maliarske, pokládkové práce    
42/2019 Jana Pittnerová    
  44563515 1600,00 1.4.2019
  výkon zodpovednej osoby    
43/2019 osobnyudaj.sk, s.r.o.    
  50528041 42,00 1.4.2019
  Korwin-podpora    
44/2019 DATALAN, a.s.    
  35810734 15,60 1.4.2019
  plyn 4/2019    
45/2019 SPP, a.s.    
  35815256 239,00 1.4.2019
  BOZP a PO 3/2019    
46/2019 Garancia Peter Bakoš    
  12607835 24,00 2.4.2019
  pevná linka    
47/2019 Slovak Telekom    
  35763469 60,29 8.4.2019
  poplatok bezpečnostná SIM    
48/2019 JABLOTRON Slovakia, s.r.o.    
  31645976 10,76 11.4.2019
  keramika, glazúry    
49/2019 OGO, s.r.o.    
  45387214 206,22 12.4.2019
  doprava ZH    
50/2019 Ing. Pavol Štrba    
  46379053 45,00 17.4.2019
  doprava LV    
51/2019 Ing. Pavol Štrba    
  46379053 48,00 17.4.2019
  mobilná sieť    
52/2019 Slovak Telekom    
  35763469 38,00 17.4.2019
  čokoládové medaile    
53/2019 Ivan Lachký    
  34773452 54,20 24.4.2019
  podpora programu    
54/2019 SOFTIP, a.s.    
  36785512 32,57 25.4.2019
  výkon zodpovednej osoby 5/2019    
55/2019 osobnyudaj.sk, s.r.o.    
  50528041 42,00 1.5.2019
  Korwin – podpora    
56/2019 DATALAN, a.s.    
  35810734 15,60 1.5.2019
  obedy    
57/2019 Ivan Lachký    
  34773452 150,80 2.5.2019
  plyn 5/2019    
58/2019 SPP, a.s.    
  35815256 239,00 2.5.2019
  papierové utierky, poháre, tácky    
59/2019 ekupo, s.r.o.    
  47083832 16,68 2.5.2019
  BOZP a PO 4/2019    
60/2019 Garancia Peter Bakoš    
  12607835 24,00 6.5.2019
  obnovenie montážnej plomby    
61/2019 SSE, a.s.    
  36403008 25,20 13.5.2019
  pevná linka    
62/2019 Slovak Telekom    
  35763469 21,79 14.5.2019
  párty tovar    
63/2019 Balloon World Hungary    
    46,93 16.5.2019
  dáždniky    
64/2019 Sketch, s.r.o.    
  47024071 59,62 21.5.2019
  vysekanie, prívod a montáž armat. a odpadu    
65/2019 Kopernický Peter    
  37147111 85,00 22.5.2019
  doprava    
66/2019 Ing. Štrba Pavol    
  46379053 40,50 23.5.2019
  maliarske práce    
67/2019 Pittnerová Jana    
  44563515 450,00 23.5.2019
  catering 60. výročie CVČ    
68/2019 SOŠ obchodu a služieb    
  37956124 512,60 27.5.2019
  kostýmy, graf. práce    
69/2019 Javy s.r.o.    
  50071734 276,00 30.5.2019
  Sranda banda show    
70/2019 Pegas Magic s.r.o.    
  44139322 450,00 31.5.2019
  kreácie z cukrovej vaty    
71/2019 Nyers Gyula – NYERS    
  30119863 110,00 31.5.2019
  všeobecný materiál    
72/2019 REMESLO GLEZGOVÁ    
  47612681 214,27 31.5.2019
  výkon zodpovednej osoby 6/2019    
73/2019 osobnyudaj.sk, s.r.o.    
  50528041 42,00 3.6.2019
  KORWIN – podpora    
74/2019 DATALAN, a.s.    
  35810734 15,60 3.6.2019
  plyn    
75/2019 SPP, a.s.    
  35815256 239,00 3.6.2019
  BOZP a PO    
76/2019 Garancia Peter Bakoš    
  12607835 24,00 5.6.2019
  pevná linka    
77/2019 Slovak Telekom    
  35763469 20,39 5.6.2019
  obedy    
78/2019 Ivan Lachký    
  34773452 197,20 7.6.2019
  vodná hmla    
79/2019 Legs spol. s.r.o.    
  36762474 14,80 12.6.2019
  mobilná sieť    
80/2019 Slovak Telekom    
  35763469 38,00 14.6.2019
  drevené záhradné sety    
81/2019 PROKOM SR s.r.o.    
  36705101 760,00 14.6.2019
  webhosting – ročný poplatok    
82/2019 Miloš Kuruc – Xcomp    
  40925838 85,00 17.6.2019
  mobilná sieť    
83/2019 Slovak Telekom    
  35763469 42,99 18.6.2019
  doprava Vyhne    
84/2019 Ing. Pavol Štrba    
  46379053 58,00 25.6.2019
  voda    
85/2019 Veolia voda    
  36644030 21,23 27.6.2019
  výkon zodpovednej osoby    
86/2019 osobnyudaj.sk, s.r.o.    
  50528041 42,00 1.7.2019
  KORWIN – podpora    
87/2019 DATALAN, a.s.    
  35810723 15,60 1.7.2019
  plyn    
88/2019 SPP, a.s.    
  35815256 239,00 1.7.2019
  BOZP a PO    
89/2019 Garancia Peter Bakoš    
  12607835 24,00 2.7.2019
  obedy    
90/2019 Ivan Lachký    
  34773452 237,80 3.7.2019
  grafické práce    
91/2019 Sketch, s.r.o.    
  47024071 114,74 4.7.2019
  pevná linka    
92/2019 Slovak Telekom, a.s.    
  35763469 20,41 4.7.2019
  bezpečnostná SIM    
93/2019 JABLOTRON Slovakia s.r.o.    
  31645976 10,76 10.7.2019
  mobilná sieť    
94/2019 Slovak Telekom, a.s.    
  35763469 38,00 18.7.2019
  podpora programu    
95/2019 SOFTIP, a.s.    
  36785512 32,57 23.7.2019
  výkon zodpovednej osoby 8/2019    
96/2019 osobnyudaj.sk, s.r.o.    
  505280041 42,00 1.8.2019
  KORWIN – podpora    
97/2019 DATALAN, a.s.    
  35810734 15,60 1.8.2019
  plyn    
98/2019 Garancia Peter Bakoš    
  35815256 239,00 2.8.2019
  BOZP a PO    
99/2019 Garancia Peter Bakoš    
  12607835 24,00 2.8.2019
  pevná linka    
100/2019 Slovak Telekom    
  35763469 20,40 7.8.2019
  mobilná sieť    
101/2019 Slovak Telekom    
  35763469 38,00 19.8.2019
  voda    
102/2019 StVPS, a.s.    
  36644030 20,17 26.8.2019
  triedne knihy    
103/2019 ŠEVT a.s.    
  31331131 20,46 27.8.2019
  výkon zodpovednej osoby 9/2019    
104/2019 osobnyudaj.sk, s.r.o.    
  50528041 42,00 2.9.2019
  KORWIN – podpora    
105/2019 DATALAN, a.s.    
  35810734 15,60 2.9.2019
  plyn    
106/2019 SPP, a.s.    
  35815256 239,00 2.9.2019
  softwér    
107/2019 eScomp    
  40537145 360,00 2.9.2019
  BOZP a PO    
108/2019 Garancia Peter Bakoš    
  12607835 24,00 3.9.2019
  obedy    
109/2019 František Návarka    
  14210541 147,90 5.9.2019
  pevná linka    
110/2019 Slovak Telekom    
  35763469 29,54 6.9.2019
  mobilná sieť    
111/2019 Slovak Telekom    
  35763469 38,00 17.9.2019
  divadelné predstavenie    
112/2019 SND    
  00164763 85,00 20.9.2019
  videozáznam k 60. výročiu CVČ    
113/2019 Čík Matthias    
  50409034 450,00 20.9.2019
  Microsoft Office Standard    
114/2019 Softwarepro, s.r.o.    
  44879385 691,20 25.9.2019
  KORWIN – podpora    
115/2019 DATALAN, a.s    
  35810734 15,60 1.10.2019
  výkon zodpovednej osoby 10/2019    
116/2019 osobnyudaj.sk, s.r.o.    
  50528041 42,00 1.10.2019
  BOZP a PO 9/2019    
117/2019 Garancia Peter Bakoš    
  12607835 24,00 2.10.2019
  plyn 10/2019    
118/2019 SPP, a.s.    
  35815256 239,00 2.10.2019
  obedy    
119/2019 František Návarka    
  14210541 258,10 3.10.2019
  pevná linka    
120/2019 Slovak Telekom    
  35763469 11,22 7.10.2019
  regulácia+serv. práce    
121/2019 PROFIMONT NB s.r.o.    
  47025468 437,00 9.10.2019
  poplatok-bezpečnostná SIM    
122/2019 JABLOTRON Slovakia, s.r.o.    
  31645976 10,76 11.10.2019
  AVP Kaspersky – predĺženie 1 rok    
123/2019 eScomp    
  40537145 27,60 14.10.2019
  detské kostýmy    
124/2019 SOBA spol s r.o.    
  00691518 86,49 17.10.2019
  mobilná sieť    
125/2019 Slovak Telekom    
  35763469 38,21 18.10.2019
  podpora programu    
126/2019 SOFTIP, a.s.    
  36785512 32,57 21.10.2019
  AVP Eseet – predĺženie 1 rok    
127/2019 Nbit s.r.o.    
  50165364 263,00 29.10.2019
  výkon zodpovednej osoby 11/2019    
128/2019 osobnyudaj.sk, s.r.o.    
  50528041 42,00 4.11.2019
  Korwin – podpora    
129/2019 DATALAN, a.s.    
  35810734 15,60 4.11.2019
  plyn 11/2019    
130/2019 SPP, a.s.    
  35815256 239,00 4.11.2019
  BOZP a PO 10/2019    
131/2019 Garancia Peter Bakoš    
  12607835 24,00 4.11.2019
  obedy    
132/2019 František Návarka    
  14210541 275,50 5.11.2019
  pevná linka    
133/2019 Slovak Telekom    
  35763469 20,50 7.11.2019
  pompom – benefičný    
134/2019 GOTANA, s.r.o.    
  46279491 26,40 11.11.2019
  revízia komína    
135/2019 Hudec Štefan – Kominárstvo    
  11927232 117,00 11.11.2019
  doprava LV    
136/2019 Štrba Pavol    
  46379053 39,00 14.11.2019
  paličky  mažoretky    
137/2019 Svoboda Jiří    
  64014291 114,21 14.11.2019
  mobilná sieť    
138/2019 Slovak Telekom    
  35763469 38,00 18.11.2019
  kontrola+oprava has. prístroja    
139/2019 VEMAX Nitra s.r.o.    
  35924462 32,88 25.11.2019
  výkon zodpovednej osoby 12/2019    
140/2019 osobnyudaj.sk, s.r.o.    
  50528041 42,00 2.12.2019
  voda    
141/2019 Veolia voda    
  36644030 34,58 2.12.2019
  BOPZ a PO 11/2019    
142/2019 Garancia Peter Bakoš 24,00 2.12.2019
  Korwin – podpora    
143/2019 DATALAN, a.s.    
  35810734 15,60 3.12.2019
  plyn 12/2019    
144/2019 SPP, a.s.    
  35815256 239,00 3.12.2019
  prenájom rohoží    
145/2019 Lindström s.r.o.    
  35742364 7,24 9.12.2019
  pevná linka    
146/2019 Slovak Telekom    
  35763469 20,39 9.12.2019
  obedy    
147/2019 František Návarka    
  14210541 258,10 9.12.2019
  vianočná tovar    
148/2019 Gajdošová Bohuslava, Mgr. SNOW FOR FUN    
  41375670 250,00 10.12.2019
  BOZP a PO 12/2019    
149/2019 Garancia Peter Bakoš    
  12607835 24,00 9.12.2019
  záhradná búda    
150/2019 RUBEN, s.r.o.    
  44633742 461,00 13.12.2019
  kostýmy    
151/2019 Javy s.r.o.    
  50071734 90,00 16.12.2019
  pomôcky ZÚ keramický    
152/2019 PECE spol. s.r.o.    
  36618233 306,85 16.12.2019
  mobilná sieť    
153/2019 Slovak Telekom    
  35763469 38,00 17.12.2019
  kozačky    
154/2019 Svoboda Jiří    
  64014291 619,50 17.12.2019
  obrusy    
155/2019 Žitniaková Monika – Happy Wedding    
  47715090 267,00 19.12.2019
  rekvizity a kostýmy pre taneč. vystúpenie    
156/2019 Javy s.r.o.    
  50071734 355,00 19.12.2019
  revízia elektriny    
157/2019 Škvarka Ján    
  14211734 260,36 20.12.2019
  obedy    
158/2019 František Návarka    
  14210541 139,20 20.12.2019