Zmluvy 2018

 číslo zmluvy
predmet zmluvy  zmluvná strana  IČO  zverejnená dňa
         
201801 zabezpečenie olympiád OÚ BB odbor školstva 00151866 29.1.2018
201802  poistenie majetku a zodp. za škodu  IMG, spol. s r.o.  35763523  30.1.2018
201803  zmluva o reklame – sponzorské  COOP JEDNOTA Žarnovica  00169030  5.2.2018
201804 zmluva o elektron. službe Business24 Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653 20.6.2018
201805 zmluva o poskytnutí finančnej dotácie BBSK 37828100 17.7.2018
201806 zmluva o zabezp. výkonu zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 17.7.2018
201807 Kúpna zmluva 0865/2018/CE Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653 16.10.2018
201808 Dodatok č. 2 k Zmluve SPP, a.s. 35815256 29.10.2018
201809 Zmluva o bežnom účte Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653 13.12.2018