Zmluvy – prenájom sály 2021

 č. zmluvy
partner účel  vystavená dňa  zverejnená dňa
202101 Iveta Kubicová prenájom sály 18.5.2021 18.5.2021
202102 Martina Štrbová prenájom sály 8.6.2021 8.6.2021