Lentilky – tanečný súbor

Pedagóg: Tatiana Lachká

Stručný obsah:  Tanečný krúžok pre deti 

Cena na 1. a 2.polrok:     16€ +24€

Miesto konania: sála CVČ

Deň a čas: štvrtok 15.00 hod.

Veková skupina: 8 – 10 rokov

Vybavenie na krúžok: pohodlné oblečenie a obutie na tancovanie

Kontakt: 0907 858 255

Tanečný krúžok pre deti ZŠ vo veku 8 do10 rokov, ktoré veľmi radi tancujú.   Našim cieľom je naučiť deti cítiť rytmus, hudbu, uvedomovať si svoje telo a priestor. Nácvik krátkych choreografií na moderné piesne. Deti sa prezentujú na verejných podujatiach.

Facebook
Pinterest
Twitter
WhatsApp
VK
Telegram
Email