Jazdecký

Pedagóg: Mgr. Juraj Kološta

Deň a čas: piatok, 13.30 hod.

Spolu sa oboznámime s farmou a prostredím okolo nej (Kostivrch). Naučíme sa starať o koníky a pripraviť si ich na jazdenie. Osvojíme si základné povely v chôdzi, kluse a cvale.

Facebook
Pinterest
Twitter
WhatsApp
VK
Telegram
Email