Jazdecký

Vedúci: Mgr. Juraj Kološta,

Stručný obsah: jazdenie a starostlivosť o kone

Cena na 1.a 2. polrok: 16€ + 24€   (+5€ jedno jazdenie)

Miesto konania: farma Kostivrch

Deň a čas: piatok od 13:30 do 16:00

Veková skupina: deti a študenti do 10 do 18

Vybavenie na krúžok: oblečenie vhodné na jazdenie na koni (pohodlné) podľa počasia

Kontakt: 0918060616, jurokolosta@gmail.com

-oboznámime sa s farmou a prostredím

-naučíme sa starať o koníky a pripraviť si ich na jazdenie

-základné povely v chôdzi, kluse a cvale

 

Facebook
Pinterest
Twitter
WhatsApp
VK
Telegram
Email