Dodekova Nová Baňa 13. ročník

Centrum voľného času, mesto Nová Baňa a Pohronské múzeum vyhlasuje výtvarno – literárnu súťaž pre MŠ, ZŠ, SŠ v obvode mesta Nová Baňa.

13. ročník Dodekova Nová Baňa

Téma: 70. výročie vzniku Pohronského múzea v Novej Bani

Výtvarná technika: Kresba     Literárny útvar: Poézia

Uzávierka súťaže: 6. mája 2022

Vyhlásenie výsledkov: 21. mája 2022

Výstava:  dvor CVČ Nová Baňa 21. mája – 19. júna 2022

Propozície XIII

Facebook
Pinterest
Twitter
WhatsApp
VK
Telegram
Email