Zimný prechod Pohronským Inovcom 46.ročník

krtinováTradičná zimná turistika sa uskutočnil 13. februára 2016. Mesto Nová Baňa, Centrum voľného času, SZPB a OZ – Centráčik pri CVČ v Novej Bani zorganizovali prechod Pohronským Inovcom, ktorý sa niesol v štýle RETRO návratov. Aj keď nám počasie tento rok veľmi neprialo prišli k nám turisti z Bratislavy, z Nových Zámkov, Detvy, Tlmáč a iných kútov Slovenska. V úvode turistov privítal Juraj Schwartz a s históriou ich oboznámil Július Uhrecký. Najstarším účastníkom bol Jozef Kušík z Hliníka nad Hronom, najmladší bol iba 14 mesačný Teodor Bódy z Detvy, z najvzdialenejšieho mesta bol Adam Sherwood z Londýna a najretro oblečení boli Ivan Lachký, Jaroslav Grega, Timotej Maruška a Martin Mikuška a Helena Pavelková. Trate boli dve pešie a jedna lyžiarska. Prvá pešia trasa viedla z Malej Lehoty, Hubačov štál, Vojšín, Bujakov vrch, Hrošov vrch, Tajch Slniečko. Druhá pešia trasa bola Červené zeme, Drozdovo, Krtinová, Šajtiská. Lyžiarska trať viedla cez Drozdovo, Krtinová, Veľký Inovec, Loxová lúka, Chotár, Tajch Slniečko. Pri pamätníku na Krtinovej turisti položil venček a zapálili sviečku, čím si turisti uctili pamiatku padlých osloboditeľov. Srdečne ďakujeme Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Novej Bani za prinesené občerstvenie, ktorým nás odštartovali na trať. Už teraz sa tešíme na budúci 47. ročník zimného turistického prechodu.
Juraj Kološta

Facebook
Pinterest
Twitter
WhatsApp
VK
Telegram
Email