Dielnička (výtvarný, šperky)

Pedagóg: Tatiana Lachká

Stručný obsah:  výroba darčekov a dekorácií

Cena na 1.a 2. polrok: 16€ + 24€             

Miesto konania: CVČ

Deň a čas: pondelok 13,30

Veková skupina: ZŠ I. a II. stupeň

Vybavenie na krúžok:  podľa toho čomu sa budeme venovať       

Kontakt: 0907 858 255

Aktivity tvorivých dielní sú zamerané na rozvíjanie umeleckého cítenia detí prostredníctvom priestorovej tvorby.

Facebook
Pinterest
Twitter
WhatsApp
VK
Telegram
Email