Lienky MŠ – tanečná prípravka

Vedúci: Tatiana  Lachká

Stručný obsah:  tanečná prípravka pre deti MŠ – predškolského veku

Cena na 1. a 2. polrok: 16€ +24€

Miesto konania: MŠ, CVČ

Deň a čas: utorok o 14,00 hod.

Veková skupina: predškolský vek 6 rokov

Vybavenie na krúžok: biele cvičky, pohodlné oblečenie na tancovanie

Kontakt: 0907 858 255  

Máte doma malé šidlá a neviete ako skrotiť ich pohybovú aktivitu? Tanec je pre deti skvelá možnosť ako sa zaradiť do kolektívu a zdravou formou tento pohyb a koordináciu rozvíjať. Hlavnou formou bude HRA, na tréningoch budú znieť tanečné pesničky… na záver roka vznikne prvá spoločná choreografia a prvé vystúpenie v kostýmoch.

Facebook
Pinterest
Twitter
WhatsApp
VK
Telegram
Email