Lienky MŠ – tanečná prípravka

Pedagóg: Tatiana Lachká

Deň a čas: v utorok,  MŠ Kolibská 14.00 hod.

Máte doma malé šidlá a neviete ako skrotiť ich pohybovú aktivitu? Tanec je pre deti skvelá  možnosť ako sa zaradiť do kolektívu a zdravou formou tento pohyb a koordináciu rozvíjať. Našim cieľom je naučí deti cítiť rytmus,  hudbu, uvedomovať si  svoje telo a priestor. Potom prídu prvé tanečné krôčiky, práca v skupinách, či dvojiciach,  kondičné cvičenia. Hlavnou formou bude HRA, na tréningoch budú znieť  tanečné pesničky…a záver roka vznikne prvá spoločná choreografia a prvé vystúpene v kostýmoch.

Facebook
Pinterest
Twitter
WhatsApp
VK
Telegram
Email