ŠPORTOVÝ TÁBOR – 9. – 13. 8. 2021

Program na VI. turnus 9. – 13.8. 2021 – Športový tábor

Športový tábor zameraný na rôzne druhy športu, vhodný pre všetkých nadšencov pohybu, športu a zábavy.

Prihlásiť môžete svoje dieťa na prímestský detský tábor s dennou dochádzkou od 8 do 14 rokov. Vedúci tábora: Mgr. Juraj Kološta + animátor.
Poplatok: 50 € pre deti, ktoré v školskom roku 2020/2021 sú krúžkarmi CVČ a majú  zaplatený zápisný poplatok.
65 € ostatní záujemcovia.
V poplatku je zahrnutá úhrada na dopravu, poistné, vstupné, obed v mieste, kde sa nachádzame, občerstvenie, ceny na súťaže, pomôcky. Ak dieťa do prímestského tábora z vážnych dôvodov nenastúpi a túto skutočnosť oznámite najneskôr do nástupu tábora, bude Vám poplatok vrátený. Storno poplatok činí 5,- €.
Činnosť detí prebieha od 8.00 h – 15.00 h, pri výletoch sú možné zmeny, o ktorých budete vopred informovaní podľa programu. Rodič si každý deň v stanovenom termíne vyzdvihne dieťa v CVČ (alebo podľa programu). Bližšie inf. o danom tábore sa dozviete v informovanom súhlase, ktorý Vám zašleme týždeň pred táborom.
Program tábora je zameraný na: šport, súťaže, outdoorové hry  + darček