ROZPRÁVKOVO 12. – 16. 7. 2021

Program na II. turnus 12 .7.-16 .7.2021 – Rozprávkový tábor

Pripravili sme si pre vás  letný tábor, so skvelým animačným program Z rozprávky do rozprávky, ktorý vás prevedie jedinečným svetom fantázie a predstavivosti, zažijete nekonečné dobrodružstvá a čaká na vás more zábavy… Každý deň v tomto tábore bude patriť inej rozprávke.

Prihlásiť môžete svoje dieťa na prímestský detský tábor s dennou dochádzkou od 6 do 13 rokov. Vedúca táboru: PaedDr. Tatiana Polcová + animátor.

Poplatok: 50,00 € pre deti, ktoré v školskom roku 2020/2021 sú krúžkarmi CVČ a majú  zaplatený zápisný poplatok.
65,00 € ostatní záujemcovia.
V poplatku je zahrnutá úhrada na dopravu, poistné, vstupné, obed, ceny na súťaže, pomôcky. Ak dieťa do prímestského tábora z vážnych dôvodov nenastúpi a túto skutočnosť oznámite najneskôr do nástupu tábora, bude Vám poplatok vrátený. Storno poplatok činí 5,- €.
Činnosť detí prebieha od 8.00 h – 15.00 h, pri výletoch sú možné zmeny, o ktorých budete vopred informovaní podľa programu. Rodič si každý deň v stanovenom termíne vyzdvihne dieťa v CVČ (alebo podľa programu).  Bližšie inf. o danom tábore sa dozviete v informovanom súhlase, ktorý Vám zašleme týždeň pred táborom.
Program tábora je zameraný na:                                                                                                                 – táborové hry, súťaže, karneval, návšteva kina, výlety, kreatívne dielne, jazda na koni + darček