REMESELNÝ TÁBOR – 2. – 6. 8. 2021

Program na V. turnus 2. – 6.  8.2021 – Remeselný tábor

Každý deň na tábore je iný, vždy tematicky zameraný na jednu z vybraných remeselných techník. Tie si deti osvoja pod dohľadom našich lektorov. Okrem toho sa deti naučia aj trochu trpezlivosti a vzájomnej spolupráci. Vedúci tábora: Mgr. Juraj Kološta + animátor.

Prihlásiť môžete svoje dieťa na prímestský detský tábor s dennou dochádzkou od 8 do 14 rokov. Organizátorom je Centrum voľného času Nová Baňa .
Poplatok: 50 € pre deti, ktoré v školskom roku 2020/2021 sú krúžkarmi CVČ a majú  zaplatený zápisný poplatok.
65 € ostatní záujemcovia.
V poplatku je zahrnutá úhrada na dopravu, poistné, vstupné, obed v mieste, kde sa nachádzame, občerstvenie, ceny na súťaže, pomôcky. Ak dieťa do prímestského tábora z vážnych dôvodov nenastúpi a túto skutočnosť oznámite najneskôr do nástupu tábora, bude Vám poplatok vrátený. Storno poplatok činí 5,- €.
Činnosť detí prebieha od 8.00 h – 15.00 h, pri výletoch sú možné zmeny, o ktorých budete vopred informovaní podľa programu. Rodič si každý deň v stanovenom termíne vyzdvihne dieťa v CVČ (alebo podľa programu). Bližšie inf. o danom tábore sa dozviete v informovanom súhlase, ktorý Vám zašleme týždeň pred táborom.
Program tábora je zameraný na:  každý deň iné remeslo, šport, súťaže, táborové hry + darček