FANTÁZIA – 19. – 23. 7. 2021

Program na III. turnus 19. – 23.7.2021 – Fantázia

Fantázia – krajina detských snov, vaše deti pozýva prežiť nezabudnuteľné prázdniny. Vo Fantázii zažijete letné dni plné zábavy. Päť dní divadelných príbehov, fantázie a dobrodružstiev. Vedúca tábora: Tatiana Lachká + animátor.

Prihlásiť môžete svoje dieťa na prímestský detský tábor s dennou dochádzkou od 6 do 13 rokov. 
Poplatok: 50 € pre dieťa, ktoré je v školskom roku 2020/2021  krúžkarom CVČ a má  zaplatený zápisný poplatok.
65 € ostatní záujemcovia.
V poplatku je zahrnutá úhrada na dopravu, poistné, vstupné, obed v mieste, ceny na súťaže, pomôcky. Ak dieťa do prímestského tábora z vážnych dôvodov nenastúpi a túto skutočnosť oznámite najneskôr do nástupu tábora, bude Vám poplatok vrátený. Storno poplatok činí 5,- €.
Činnosť detí prebieha od 8.00 h – 15.00 h, pri výletoch sú možné zmeny, o ktorých budete vopred informovaní podľa programu. Rodič si každý deň v stanovenom termíne vyzdvihne dieťa v CVČ (alebo podľa programu). Bližšie inf. o danom tábore sa dozviete v informovanom súhlase, ktorý Vám zašleme týždeň pred táborom.
Program tábora je zameraný na: táborové a dobrodružné hry, súťaže, návšteva kina, výlety, kreatívne dielne + darček