VÝTVARNÁ JAŠIŠKOLA 6. – 9. 7. 2021

Program na I. turnus 6.7.- 9.7.2021 –Výtvarná jašiškola

Tábor je ako stvorený pre deti, ktoré radi kreslia. V našom výtvarnom tábore si každý príde na svoje. Budeme maľovať všade a vyskúšame si rôzne výtvarné techniky.

Prihlásiť môžete svoje dieťa na prímestský detský tábor s dennou dochádzkou od 6 do 13 rokov. Vedúca tábora: PaedDr. Tatiana Polcová + animátor. Poplatok: 50,00 € pre deti, ktoré sú v školskom roku 2020/2021  krúžkarmi CVČ a majú  zaplatený zápisný poplatok.
65,00 € ostatní záujemcovia.
V poplatku je zahrnutá úhrada na dopravu, poistné, vstupné, obed, ceny na súťaže, pomôcky. Ak dieťa do prímestského tábora z vážnych dôvodov nenastúpi a túto skutočnosť oznámite najneskôr do nástupu tábora, bude Vám poplatok vrátený. Storno poplatok činí 5,- €.
Činnosť detí prebieha od 8.00 h. – 15.00 h., pri výletoch sú možné zmeny, o ktorých budete vopred informovaní podľa programu. Rodič si každý deň v stanovenom termíne vyzdvihne dieťa v CVČ (alebo podľa programu). Bližšie inf. o danom tábore sa dozviete v informovanom súhlase, ktorý Vám zašleme týždeň pred táborom.
Program tábora je zameraný na:  kreatívne dielne, táborové hry, súťaže, návšteva kina, výlety + darček