Šachový

Pedagóg: PaedDr. Milan Jareš

Stručný obsah:  Šach pre všetkých

Platba na 1.a 2. polrok:    16€ + 24€

Miesto konania: sála  CVČ

Deň a čas: štvrtok 16:00 hod.

Veková skupina: žiaci a študenti do 6 do 18….a viac

Vybavenie na krúžok: chuť hrať 

Kontakt: 0904 423 439

– Oboznámenie sa s pravidlami, základnými pojmami, taktikou a stratégiou v šachu.

– Naučiť sa vyhrávať, ale aj zniesť prehru…zažiť pravé šachové turnaje

Facebook
Pinterest
Twitter
WhatsApp
VK
Telegram
Email