Ponuka krúžkov na školský rok 2017 / 2018

 

šablóna krúžky 2017 2018

PONUKA KRÚŽKOV ŠKOLSKÝ ROK 2017 / 2018 PRE DETI , MLÁDEŽ A DOSPELÝCH www.cvcnovabana.sk Facebook: CVČ Nová Baňa, tel.č.: 045/68 56 365            

Školné na krúžky školský rok 2017 / 2018: Ak si Novobančan: 10 € na školský rok   ( od 5 do 15 rokov ) 20 € na školský rok (od 16 rokov a viac). Ak nie si Novobančan: 60 € na školský rok ( do 5 rokov ) Podpísanú prihlášku od rodiča musíš odovzdať do 14.9. 2017 osobne v CVČ. 

VZDELÁVACÍ POUKAZ TREBA ODOVZDAŤ NAJNESKÔR DO 25.9.2017 Odovzdaním vzdelávacieho poukazu prispejete na lepšie materiálne a technické vybavenie krúžku, začo Vám vopred veľmi Ďakujeme.

Tvorivé záujmové útvary:                                                                                  

Picasso – výtvarný MŠ, ZŠ: Hravou výtvarnou formou rozvíja tvorivosť, fantáziu, modelovanie, deti sa naučia pracovať s rôznym materiálom a technikami.   

Dielnička – patchwork, šperk ZŠ: Pozývame deti, ktoré sa chcú naučiť šiť na stroji zaujímavé vecičky z kúskov látok a rôznych doplnkov do novej tvorivej dielne. Naučíte sa používať šijací stroj, strihať a rezať látku a spájať farebné kombinácie látok. Vytvoríte si malé užitočné drobnosti a darčeky, šperky a neskôr vankúšiky a možno i deku.                              

Aranžovanie ZŠ: Aranžovanie rastlín do misiek, váz,  viazanie vencov, kytíc,  práca so živým a sušeným materiálom,  3D obrázky, ozdoby z korálok,  ozdoby zo špagátu, papiera a rôzne iné.                                                                                      

Bytové doplnky ZŠ: krúžok je zameraný na výrobu bytových doplnkov, darčekov a dekoračných predmetov.                                                                                             

Hrnček – hrnčiarsky ZŠ: Na krúžku sa pracuje s keramickou hlinou a krúžok je tematicky zameraný, alebo dáme priestor na voľnú tvorbu. Ďalej detičky budú robiť pálenie a glazúrovanie výrobkov. 

Tanečné záujmové útvary:                                                                                      

DFS Novobanček MŠ, ZŠ 1.-4. ročník: Veľké množstvo vystúpení počas celého roka. Podstata nášho detského folklórneho súboru je prostá. Dôstojne rozvíjať to najčistejšie ľudové umenie, chrániť, pestovať a šíriť to, čo sa nám zachovalo. Vštepiť do detských srdiečok úctu, lásku k ľudovej hudbe a tancu, aby raz sami dokázali šíriť to krásne posolstvo našich predkov.     

Novobanské mažoretky ZŠ 4.-9. ročník: Krúžok mažoretiek ponúka pre dievčatá možnosť naučiť sa zručnosti mažoretkového športu a tanca a pri tom zažiť veľa zábavy. Krúžok prispieva k rozvoju pohybových schopností, estetického cítenia a podporuje zdravý a aktívny životný štýl. Možnosť vystúpení na verejnosti, na podujatiach.    

Lienky a Žabky – tanečná prípravka MŠ: Výuka prebieha hravou formou, tak aby mali deti krúžok radi a chceli sa prirodzene v tanci rozvíjať. Do výuky sme zaradili hry, tancovanie na rôzne básničky a riekanky, ľahké zostavičky. Deti sa naučia vnímať telo, koordinovať jednotlivé časti tela, orientovať sa v priestore, základy rytmiky, cítiť hudbu, muzikálnosti, kreativite, odvahe v skupine, vnímať radosť pohybu pomocou hry.

TS Zuzana – moderný a módny tanec ZŠ, SŠ:  V našom repertoári sú tance rôznych štýlov. Zúčastňujeme sa mnohých podujatí a súťaží:  Novobanský jarmok, plesy, deň tanca, firemné podujatia mnohé iné…          

TS Lentilky ZŠ 3.-4. ročník: moderný tanec, osvojenie si tanečnej pohyblivosti s dôrazom na správne držanie tela, metodiku a rytmické cítenie hudby.

Športové záujmové útvary:

Stolný tenis ZŠ, SŠ:  Trénujeme zvládanie rakety a loptičky, učíme sa pravidlá dvojhry aj štvorhry, správnu techniku hry a hráme zábavné hry a súťaže.

Florbal ZŠ, SŠ: Počas hodín budeme trénovať pravidlá florbalu, precvičovať rôzne herné činnosti jednotlivca hravou formou. Spolu sa zabavíme,  zasúťažíme. Zo všetkých úloh  športocvov najviac lákajú zápasy, kde môžu skutočne strieľať góly a súperiť s ostatnými žiakmi.

Basketbal ZŠ, SŠ:  je určený pre všetky deti a mládež, ktoré majú záujem o pravidelný pohyb, športovanie, o basketbal. Je určená pre začiatočníkov, staršie i mladšie deti.  Deti sa zoznamujú nielen s basketbalom, ale obsahom tréningov je tiež všeobecná príprava, koordinácia, agilita, deti sa hrajú rôzne hry zamerané na orientáciu v priestore, na spoluprácu so svojimi spoluhráčmi i trénerom.

Atletika ZŠ: Atletická príprava sa zameriava na pohybovú prípravu detí. Pohyb je jedným zo základných prejavov človeka. Deti na atletickej príprave naučíme správnu techniku behu, hodu, skoku do diaľky, koordináciu pohybu, poskytneme deťom kvalitnú a komplexnú atletickú prípravu pre ich budúcu športovú špecializáciu.

Tenis ZŠ: Trénujeme zvládanie rakety a loptičky, učíme sa pravidlá dvojhry aj štvorhry, správnu techniku hry a hráme zábavné hry a súťaže.

Lyžiarsky ZŠ: Pre záujemcov o lyžovanie na rekreačnej alebo mierne športovej úrovne pre deti vo veku 6. 

Turistický ZŠ: Turistický krúžok pracuje v našom centre s dlhou históriou. Stretávať sa budeme pravidelne, v závislosti od počasia a ročného obdobia. Našim cieľom sú rôzne historické pamiatky a prírodné krásy. Ak nie ste domasedi, pridajte k nám 🙂

Plavecký ZŠ: Cieľom krúžku je, aby začiatočníci získali základné a zdokonaľovacie plavecké návyky a prekonali strach z vody s prihliadnutím na individuálne tempo a schopnosti. Pre pokročilých plavcoch je cieľom prehĺbenie získaných zručností zo základného kurzu.

Karate ZŠ: Cieľom nie je vychovávať bojovné, ego-centrické, na víťazstvo a seba-orientované individuality, ale skôr ich podporovať v rozvíjaní vedomia Jednoty s ich kolegami a okolím a smerovať ich tvorivosť smerom k vzájomnej pomoci a spolupráci, vďaka ktorej môžu v živote zrealizovať oveľa väčšie projekty a hodnoty, ako keby v sa snahe za osobným uznaním a ziskom snažili robiť všetko sami.

Iné záujmové útvary: 

Mladý hasič ZŠ: Rozhodli sme s a pracovať s deťmi, ktoré chceme prostredníctvom krúžku pritiahnuť k hasičstvu. Považujeme za potrebné venovať sa našim deťom a budovať v nich zmysel pre kolektívnu prácu, disciplínu a chuť pomáhať ostatným ľuďom.

Kuchárik ZŠ: Motajú sa vám deti v kuchyni a radi s vami varia? Prihláste ich k nám do Malej školy varenia a pečenia. Z vašich malých pomocníkov stanú naozajstní kuchári. Vaše deti sa naučia pripravovať predjedlá, dezerty, sladké pečivo i hlavné jedlá. Ozdobia si tortu a zoznámia sa so základmi etikety a stolovania. 

Počítače a internet ZŠ: Deti naučíme základy práce s PC a bezpečné využívanie internetu. Zameriame sa na nové IT technológie, “múdre telefóny” a aplikácie vhodné na vzdelanie.

Lego staviteľ MŠ, ZŠ:  Stavebnice Lego sú maximálne kreatívne, pomáhajú rozvíjať deťom fantáziu a zručnosť. Sú stále rovnako obľúbené vďaka svojím nekonečným kombinačným možnostiam. Lego ponúka stále nové herné témy, nové Lego stavebnice sú vždy aktuálne a patria vo svete hračiek medzi svetové jednotky. 

 

 

 

 

 

Facebook
Pinterest
Twitter
WhatsApp
VK
Telegram
Email