November v CVČ

november 20131. – 25. 11. 2013 – „Naj vtáčia búdka“

14. 11. 2013 – „Rastlinky a zvieratká“ – kvíz pre žiakov 2. ročníka

15. 11. 2013 – „Deň študentstva“ – tvorivé dielne

16. 11. 2013 – Výlet do plavárne

22. 11. 2013 – Adventný kalendár – tvorivá dielňa

27. 11. 2013 – Štvorlístok zdravia

info: 045/ 68 56 365, alebo osobne CVČ Nová Baňa

 

Facebook
Pinterest
Twitter
WhatsApp
VK
Telegram
Email